Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Jämställd regional tillväxt Västerbotten

Kvinnor och män har inte samma tillgång till tillväxtresurser i Västerbotten och i Sverige. Därför har regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att utveckla arbetet för jämställd regional tillväxt. Målet med uppdraget är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. Medel har fördelats till regionalt utvecklingsansvariga för arbetet på regional nivå under perioden 2016-2018. I Västerbotten driver Region Västerbotten samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten uppdraget. Finansiering sker via Tillväxtverket och regionala projektmedel. Totalt har 3 600 000 kr beviljats för arbetet.

Under våren 2016 har Region Västerbotten tagit fram en regional Behovs- och nulägesanalys Västerbotten som har utmynnat i regionala prioriteringar som har styrt vilka insatser som ska genomföras för en jämställd regional tillväxt i länet under 2016-2018.

I Västerbotten kommer fokus att ligga på nedanstående prioriteringar:

  1. Anlägga ett intersektionellt perspektiv på den regionala finansieringen och det företagsfrämjande systemet
  2. Motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden

Jämställd regional tillväxt Västerbotten genomför tre huvudsakliga insatser kopplat till de två prioriterade områdena.

Insatser kopplat till prioritering ett:

-Processtöd i jämställdhet, för mer information klicka här. Processtödet riktar sig till sökande av regionala projektmedel som kan få stöd i att jämställdhetsintegrera sitt projekt och använda ett intersektionellt perspektiv i sitt arbete. Även sökande av företagsstöd ska kunna nyttja processtödet för att få stöttning med jämställdhetsarbetet.

-Uppdragsutbildning för fördjupad kompetensutveckling om jämställdhet, hållbar utveckling och regional tillväxt. Utbildningen riktar sig mot aktörer som arbetar med regional utveckling och tillväxtresurser. Bland annat har kommunernas näringslivspersoner och aktörer inom det företagsstödsfrämjande systemet erbjudits att delta. Kursen planeras genomföras under hösten 2017 – våren 2018.

Insatser kopplat till prioritering två:

-Riktade projektmedel som syftar till att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden. Projektmedel har fördelats till pilotsatsningar som ska testa nya metoder/modeller för att hitta arbetssätt som bidrar till att minska könssegregeringen och öka jämställdheten på arbetsmarknaden i Västerbotten. Utlysningen var öppen under mars/april 2017 och 500 000 kr fanns att söka. 

 

Kontakt

Terese Bergbom

terese.bergbom@regionvasterbotten.se

070-699 57 36

 

Uppdaterad 29 maj, 2017 kl 15:35 av Terese Bergbom