Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Finansiering i Norr på lika villkor 2015-2016

Inom ramen för den Nationella strategin för ett företagsfrämjande system på lika villkor har Tillväxtverket beviljat 7 pilotprojekt.

Region Västerbotten har tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten beviljats ett av projekten med titeln Finansiering i Norr på lika villkor.

Projektet i korthet:

Sammanfattning:

Projektet Finansiering i Norr på lika villkor ska arbeta med att kvinnor och män i Norrbotten och Västerbotten ska få ta del av offentlig finansiering på lika villkor. Genom kompetenshöjande insatser inom jämställdhet och normkritik ska projektsökande, sökande av företagsstöd, näringslivsansvariga hos kommuner och handläggare få en grund för att bättre kunna integrera områdena i sitt arbete.

Projektet tar sin utgångspunkt i tidigare genomfört arbete i länen inom bland annat programmet främja kvinnors företagande, handlingsplanen för en jämställd regional tillväxt, länsstrategierna i jämställdhetsintegrering och pilotprojekt. En gemensam slutsats som kunnat dras i det tidigare arbetet är att det behövs ett fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering av det företagsfrämjande systemet och det regionala tillväxtarbetet. Strukturerna behöver förändras för att bättre kunna verka för att alla kvinnor och män, oavsett bakgrund ska få ta del av det företagsfrämjande systemet och insatser inom det regionala tillväxtarbetet.

Projektet utgår ifrån att kvinnor och män inte är homogena grupper och sociala kategorier samt att maktstrukturer och diskrimineringsgrunderna samverkar och kan förstärka varandra. Detta ligger till grund för hur projektet arbetar med ett intersektionellt perspektiv och hur projektet planerar och genomför projektets aktiviteter.

Projektet har fyra steg;

  1. Erfarenhetsutbyte projekt- och företagsstödshandläggare i Norrbotten och Västerbotten samt erfarenhetsutbyte med annan region som arbetar jämställdhetsintegrerat.
  2. Utformning av utbildning baserat på erfarenhetsutbytena.
  3. Genomförandet av pilotutbildningar.
  4. Utvärdering av utbildningsinsatser

Efter genomfört projekt kommer dess resultat kunna uppgå i respektive deltagande organisations ordinarie verksamhet.

Mål: 

Spridbar modell för jämställdhetsintegrering av projekt och företagstödssökande företag.

Delmål:

Ökad kunskap bland projektets målgrupper om vikten av jämställdhet och övriga horisontella kriterier vid sökandet av projektmedel eller företagsstöd.

Systematiserat lärande mellan offentliga finansiärer i Norrbotten och Västerbotten.

Utforma en intersektionell utbildning för målgruppen.

Projekttid: 

2015-12-01-2016-10-15

Vid frågor, kontakta projektledare Sara Pejok, e-post sara.pejok@regionvasterbotten.se, telefonnummer 070 – 597 37 11.

Aktuellt:

Utbildningar inom ramen för projektet kommer att anordnas den 15 juni  i Skellefteå och den 2 juni i Jokkmokk.

Det finns många möjligheter att ansöka om projektmedel under 2016 här följer några exempel:

Regionalfondsprogrammet Övre Norrland, nästa ansökningsomgång öppnar den 26 maj och stänger den 25 augusti.

Botnia-Atlanticaprogrammet, nästa ansökningsomgång öppnar den 1 september och stänger den 15 september.

Nordprogrammet, nästa ansökaningsomgång öppnar den 1 april och stänger den 1 juni.

Norra periferi och arktisprogrammet, nästa ansökningsomgång öppnar den 1 maj och stänger den 30 september.

Länkar:

Tillväxtverket har lanserat en sida som visar hur företagandet ser ut i respektive län i Sverige. Du kan till exempel se inom vilka branscher som nyföretagandet är störst fördelat på kvinnor och män. Här hittar du Regionutmaningen.

Kortversion av strategin hittar du här.

Tillväxtverkets sida för strategin för lika villkor inom det företagsfrämjande systemet.

 Logo_RVB_RGB      LS_S_CMYK Västerbotten lst   lst-logo-lågupplöst-cmyk bd

Uppdaterad 21 april, 2017 kl 11:54 av Terese Bergbom