Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
En blå himmel i bakgrunden där delar av svenska och EU-flaggan syns vajandes i vinden.
Lyssna

Klart med finansiering till nio transnationella samarbetsprojekt inom Norra Periferi och Arktisprogrammet

I samband med Norra Periferi och Arktisprogrammets övervakningskommittés möte i Kirkenes den 12:e juni fattades beslut om finansiering till nio transnationella samarbetsprojekt.

Från svensk sida deltar organisationer från de nordligaste länen i tre av de beviljade projekten. Projekten spänner över flera olika insatsområden såsom innovation, entreprenörskap och energieffektiviseringar. Samtliga syftar till att skapa bättre förutsättningar för att bo och verka i de norra regionerna av Europa.

Inom ramen för projektet EMERGREEN (Emerging technologies for greener communities) samarbetar Kommunförbundet i Västernorrland med aktörer i Finland, Irland och Nordirland.  Projektet kommer bl a arbeta med introduktion av nya tekniker kopplat mot marint skräp och cirkulär ekonomi, rådgivning för grön tillväxt och realtidsvisualisering av klimatdata.

Svenska organisationer i projektet ARCTISEN (Culturally Sensitive Tourism in the Arctic) är Ájtte och Umeå universitet, övriga aktörer kommer från Danmark, Finland, Grönland, Norge, Kanada och Nya Zealand. ARCTISEN:s övergripande mål är att bidra till utvecklingen av mer ekonomiskt robusta och mångsidiga regioner i norra periferier och arktiska områden. Detta kommer att ske genom att förbättra affärsmiljöer för turismstart ups och befintliga små och medelstora företag och genom att stödja dem att utveckla nya platsbaserade produkter och affärsinnovationer, uppnå större marknad, samarbeta, överföra kunskap och locka till sig jämställd och skicklig arbetskraft.

I projektet W-POWER (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated communities) samverkar Strukturum i Jokkmokk med aktörer från Finland, Island och Skottland. Projektmålen omfattar kapacitetsuppbyggnad för kvinnors entreprenörskap, förbättring av företagsrådgivning och uppmuntran till egenföretagande i glesbefolkade samhällen.

Ytterligare information om beviljade projekt i den femte utlysningen:

http://www.interreg-npa.eu/news/fifth-call-project-decisions/

Programmet tar kontinuerligt emot förstudieansökningar och nästa utlysning öppnar första veckan i juli.

För mer information kring Norra Periferi och Arktisprogrammet:

http://www.interreg-npa.eu

 

För frågor kring programmet, kontakta:
Mikael Johansson
Regional kontaktperson, Sverige
Norra Periferi och Arktisprogrammet
mikael.johansson@regionvasterbotten.se
070-217 57 22

Skriv ut

20 juni, 2018 | Mikael Johansson

Kommentarer