Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Klart med finansiering till tio transnationella samarbetsprojekt

I samband med Norra Periferi och Arktisprogrammets övervakningskommittémöte i Köpenhamn 1-2 mars fattades beslut om finansiering till tio transnationella samarbetsprojekt.

Från svensk sida deltar partners från olika organisationer i de fyra nordligaste länen i sex av de beviljade projekten. Projekten spänner över flera olika insatsområden såsom innovation, energieffektiviseringar samt bevarande och utveckling av natur- och kulturarv. Samtliga syftar till att skapa bättre förutsättningar för att bo och verka i de norra regionerna av Europa som programområdet omfattar.

Inom ramen för projektet SenDOC samarbetar Västerbottens läns landsting med partners i Nordirland, Irland och Finland. Syftet med projektet är att introducera användandet av bärbara sensorsystem. Sensorerna ska kunna mäta rörlighet, styrka, balans och även välbefinnande, motion och säkerhet, och har potential att stödja ett självständigt liv.

I PLACE-EE sker samverkan mellan hälsovårdsmyndigheter, lokala myndigheter, akademiker och IKT-experter för att förbättra livskvaliteten för äldre människor. Målet är att utveckla och genomföra lokalt framställda hållbara lösningar för att främja användningen av Internet och personcentrerad e-hälsa. Svenska partners i projektet är Umeå universitet och Skellefteå kommun som kommer att samverka med aktörer i Nordirland, Irland och Färöarna.

Svenska partners i projektet FOBIA är Sveriges lantbruksuniversitet och Skogsentreprenörerna, övriga aktörer kommer från Finland, Skottland och Irland. FOBIA syftar till att öka konkurrenskraften i skogsbrukets tjänsteföretag genom att (1) identifiera och genomföra innovativa affärsmodeller, (2) tillhandahålla verktyg för att öka effektiviteten i verksamheten och (3) att utveckla och lotsa användningen av digitala plattformar för kunskapsöverföring, nätverk och handel med tjänster.

I projektet H-CHP samverkar Luleå tekniska universitet med aktörer från Finland, Skottland, Irland och Island. Syftet med projektet är att främja utnyttjandet av kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) i regionen med hjälp av förnybar biomassa och gas lämplig för avlägset lokaliserade hushåll.

I projektet LeCo samverkar Luleå tekniska universitet och Jokkmokks kommun med aktörer från Finland, Norge, Irland och Tyskland. Projektet ska leverera en uppsättning av lokalt anpassade koncept för gemenskapsbaserade energilösningar i avlägsna områden.

Huvudsyftet med projektet CLIMATE är att främja och förbättra klimatmedvetenhet i europeiska avlägsna landsbygdssamhällen genom att använda en kunskapsbaserad och samhällsstyrd metod för att resursplaneringen ska bli hållbar och mildra effekterna av ett framtida förändrat klimat. Svenska partners i projektet är Mittuniversitet och Sundsvalls kommun som kommer att samverka med aktörer från Nordirland, Irland och Färöarna.

För mer information kring Norra Periferi och Arktisprogrammet 2014-2020 se:

http://www.interreg-npa.eu/

Ytterligare information om beviljade projekt i den fjärde utlysningen:

http://www.interreg-npa.eu/news/fourth-call-project-decisions/

För frågor kring programmet, kontakta:

Mikael Johansson
Regional kontaktperson, Sverige
Norra Periferi och Arktisprogrammet
mikael.johansson@regionvasterbotten.se
070-217 57 22

Skriv ut

20 mars, 2017 | Mikael Johansson
  • Norra Periferin och Arktis är ett transnationellt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland, Irland, Nordirland, Skottland, Island, Grönland och Norge. Programmet syftar till att öka regionens möjligheter att bli en förstklassig region att leva i, studera, arbeta, besöka och investera i. Insatserna ska generera konkurrenskraftiga och hållbara samhällen genom innovation, entreprenörskap och att fånga unika tillväxtmöjligheter i regionen på ett bra sätt.

    I Sverige ingår de fyra nordligaste länen: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län samt Norrbottens län.

    Programmets webbplats: http://www.interreg-npa.eu/

Kommentarer