Kontaktuppgifter

Den regionala utvecklingsstrategin 2020-2030 (RUS) är vårt ledande styrdokument i det regionala utvecklingsarbetet för såväl projektmedel som företagsstöd. RUS har sex prioriterade områden.

Våra strateger för företagsstöd har kommunansvar medan våra strateger för projektutveckling har sina ansvarsområden utifrån de sex prioriterade områdena i RUS.

Kontaktinfo regionala företagsstöd

Kontaktinfo regionala projektmedel

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till samtliga anställda vid verksamheten för Företag- och projektfinansiering.

Katarina Molin Verksamhetschef, Företags- och projektfinansiering
E-post
katarina.molin@regionvasterbotten.se
Mobil
070-342 72 34
Terese Bergbom (tjänstledig t.o.m. 2022-05-31) Strateg projektutveckling - ESF & RUS En region rik på kompetenser
Bild på Terese Bergbom (tjänstledig t.o.m. 2022-05-31)
Irina Bergsten Strateg projektutveckling - RUS En nytänkande och smart region
E-post
irina.bergsten@regionvasterbotten.se
Mobil
070-570 57 92
Bild på Irina Bergsten
Erik Dahlberg Strateg företagsstöd - Malå, Norsjö, Skellefteå
E-post
erik.dahlberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-657 57 09
Bild på Erik Dahlberg
Max Englund Strateg projektutveckling - RUS-område 2 & 5 (Näringsliv & Hälsa)
E-post
max.englund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-351 65 77
Bild på Max Englund
Riikka Engman Strateg projektutveckling- RUS En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i
E-post
riikka.engman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-857 57 12
Tobias Gavelin Strateg företagsstöd - Bjurholm, Lycksele samt kommersiell service
E-post
tobias.gavelin@regionvasterbotten.se
Telefon
070-557 57 31
Bild på Tobias Gavelin
Mikael Johansson Åberg Strateg projektutveckling - Interreg & RUS En nära tillgänglig region
E-post
mikael.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-217 57 22
Thomas Jonsson Strateg företagsstöd - Storuman, Sorsele, Vännäs
E-post
thomas.jonsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 83
Martin Lundberg Strateg projektutveckling - RUS-område 2 & 6 (Näringsliv & Kompetens)
E-post
martin.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-092 11 20
Bild på Martin Lundberg
Anna-Karin Lönnebo Samordnare projektutveckling - Uppföljning & utbetalningar projektmedel
E-post
anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se
Mobil
070-217 57 32
Bild på Anna-Karin Lönnebo
Emma-Lisa Olofsson Strateg företagsstöd - Vilhelmina, Dorotea
E-post
emma-lisa.olofsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-657 57 19
Bild på Emma-Lisa Olofsson
Sara Pejok Strateg jämställdhet - Jämställdhets- och hållbarhetsfrågor
E-post
sara.pejok@regionvasterbotten.se
Mobil
070-597 37 11
Mats Svensson Strateg projektutveckling - projektledare Ramprojekt företagsstöd
E-post
mats.svensson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-646 89 98
Bild på Mats Svensson
Linda Wiberg Strateg företagsstöd - Åsele, Nordmaling
E-post
linda.wiberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-307 57 08
Bild på Linda Wiberg
Charlotta Wikman Strateg företagsstöd - Robertsfors, Umeå, Vindeln
E-post
charlotta.wikman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-657 57 83