Kontaktuppgifter

Underskrivna firmateckningsintyg (missiv etc.) vid ansökan om beslut går bra att e-posta till er ansvarige strateg (med namnteckning i färgformat) eller postas till:

Region Västerbotten
Regionala utvecklingsförvaltningen
Box 443
901 09  UMEÅ

Motsvarande intyg vid ansökan om utbetalning behöver inte längre bifogas, kontakta din ansvarige strateg vid frågor. Här nedan hittar du kontaktuppgifter till samtliga anställda vid enheten för Företag- och projektfinansiering.

Katarina Molin Chef, enheten för Företag- och projektfinansiering
E-post
katarina.molin@regionvasterbotten.se
Mobil
070-342 72 34
Terese Bergbom Strateg projektutveckling - Kompetensförsörjning, Besöksnäring
E-post
terese.bergbom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-699 57 36
Irina Bergsten Strateg projektutveckling - Innovation, Digitalisering
E-post
irina.bergsten@regionvasterbotten.se
Mobil
070-570 57 92
Tobias Bergström Strateg företagsstöd - Bjurholm, Lycksele, Nordmaling
E-post
tobias.bergstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
070-557 57 31
Therese Burström Praktikant projektutveckling
E-post
therese.burstrom@regionvasterbotten.se
Erik Dahlberg Strateg företagsstöd - Malå, Norsjö, Skellefteå
E-post
erik.dahlberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-657 57 09
Carina Emanuelsson Strateg företagsstöd
E-post
carina.emanuelsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-305 57 05
Max Englund Strateg projektutveckling (anställd fr.o.m. 10 aug 2020)
E-post
max.englund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-351 65 77
Riikka Engman Strateg projektutveckling - Miljö & Klimat, Livsmedel, Kultur
E-post
riikka.engman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-857 57 12
Mikael Johansson Åberg Strateg projektutveckling - Internationellt samarbete, Kapitalförsörjning, Infrastruktur
E-post
mikael.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-217 57 22
Thomas Jonsson Strateg företagsstöd - Storuman, Sorsele, Vännäs
E-post
thomas.jonsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 83
Martin Lundberg Strateg projektutveckling (anställd fr.o.m. den 31 aug 2020)
E-post
martin.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-092 11 20
Isak Lundholm Strateg projektutveckling (anställd fr.o.m. den 24 aug 2020)
E-post
isak.lundholm@regionvasterbotten.se
Mobil
073-092 07 51
Anna-Karin Lönnebo Samordnare projektutveckling
E-post
anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se
Mobil
070-217 57 32
Lennart Niemelä Strateg projektutveckling
E-post
lennart.niemela@regionvasterbotten.se
Mobil
070-570 57 80
Emma-Lisa Olofsson Strateg företagsstöd - Åsele, Vilhelmina, Dorotea
E-post
emma-lisa.olofsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-657 57 19
Sara Pejok Strateg jämställdhet
E-post
sara.pejok@regionvasterbotten.se
Mobil
070-597 37 11
Mats Svensson Strateg projektutveckling - Näringsliv
E-post
mats.svensson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-646 89 98
Linda Wiberg Strateg företagsstöd
E-post
linda.wiberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-307 57 08
Charlotta Wikman Strateg företagsstöd - Robertsfors, Umeå, Vindeln
E-post
charlotta.wikman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-657 57 83