Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kunskap om Norrbotniabanan ska ge kraft åt påverkansarbetet

Arbetsutskottet vid Region Västerbotten har den 15 juni beslutat att bevilja Skellefteå kommun 3 miljoner kronor för det treåriga projektet ”Tillväxtspår med Norrbotniabanan”. Projektets syfte är att fördjupa kunskapen hos beslutsfattare om Norbotiabanans betydelse – med det slutgiltiga målet att hela sträckan mellan Umeå och Luleå beslutas om att byggas.

Kunskapsbyggandet som projektet ska bidra till kommer att fokusera på de tillväxtspår som Norrbotniabanan skapar. En viktig utgångspunkt är Regeringens direktiv till Trafikverket för deras arbete med den kommande nationella transportplanen 2018-2029.

Bland annat ska följande delar redovisas, vilka direkt kan kopplas till Norrbotniabanan; klimat, bostadsbyggande, förbättrade förutsättningar för näringslivet, sysselsättning och ett inkluderande samhälle.

Ett färdigställande Norrbotniabanan skulle bidra till en viktig regionförstoring genom att koppla samman orterna längst kusten. Detta innebär inte minst att tillgängligheten till universiteten ökar och att företagens kompetensförsörjning förbättras. Färdigställandet av hela järnvägen ökar även differentieringen på arbetsmarknaden vilket innebär minskad sårbarhet, samtidigt som det underlättar för jämställdheten att öka.

Region Västerbotten är delfinansiär till projektet med 3 077 694 kr som disponeras ur de regionala tillväxtmedlen, Region Västerbotten finansierar 25 procent av projektets totala kostnader.

Projektet ”Tillväxtspår med Norrbotniabanan” startar den 2 juli 2017 och avslutas den 30 juni 2020.

För mer information:

Katarina Molin
katarina.molin@regionvasterbotten.se
070-342 7234

Skriv ut

16 juni, 2017 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer