Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ledig tjänst på Norra periferi och Arktis programmets sekretariat

Norra Periferi och Arktis programmet söker ny Head of Programme Secretariat

Norra Periferi och Arktis programmet söker en lämpligt utbildad och erfaren person till programsekretariatet i Köpenhamn.

Norra Perifieri och Arktis programmet 2014-2020 är ett samarbete mellan 9 medlemsländer; Finland, Irland, Sverige och Storbritannien (Skottland och Nordirland) i samarbete med Färöarna, Island, Grönland och Norge.

Trots geografiska skillnader delar det stora programområdet ett antal gemensamma drag och programmet ger möjlighet för organisationer och företag från området att samarbeta om gemensamma projekt om gemensamma problem och utmaningar. Programmet behandlar den ”arktiska dimensionen” som ett genomgående tema i de flesta aktiviteter och nämns flera gånger i Europeiska kommissionens gemensamma meddelande om Arktis. Programmet har även en roll i att leda en pilotaktivitet som syftar till att samla ett nätverk av arktiska program och intressenter i den europeiska delen av Arktis.

För ytterligare information om tjänsten och ansökningsprocessen se bilaga.

För information om programmet se http://www.interreg-npa.eu/

För frågor kring tjänsten, kontakta förvaltande myndighet:
Annika Blomster
Programdirektör
Norra Periferi och Arktisprogrammet
annika.blomster@lansstyrelsen.se
+46(0)73 036 28 15

För frågor kring programmet, kontakta:
Mikael Johansson
Regional kontaktperson, Sverige
Norra Periferi och Arktisprogrammet
mikael.johansson@regionvasterbotten.se
070-217 57 22

Skriv ut
23 maj, 2017 | Mikael Johansson

Bilagor

Kommentarer