Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Utlysning – Motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden i Västerbotten

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att utveckla arbetet för jämställd regional tillväxt. Målet med uppdraget är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser.

I Västerbotten ska regionalt utvecklingsansvarig Region Västerbotten, i samverkan med Länsstyrelsen i Västerbotten, bland annat arbeta för att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden i länet inom ramen för uppdraget.

Region Västerbotten har under åren 2017 och 2018 500 000 kr att fördela  inom ramen för uppdraget Jämställd regional tillväxt till ett eller två projekt och/eller pilotsatsningar. [1]

Vilken typ av projekt kan söka om medel?
Pilotsatsningar som syftar till att bidra till att minska könssegregeringen och öka jämställdheten på arbetsmarknaden inom privat och offentlig sektor i Västerbotten. Projekten kan vara inriktade på att utveckla konkreta verktyg, ta fram nya metoder eller testa befintliga modeller/metoder. Insatserna kan även omfatta utbildning, kompetenshöjande insatser och nätverksaktiviteter. Projekten ska använda sig av ett normkritiskt arbetssätt och inkludera ett intersektionellt[2] perspektiv i arbetet. Projekten ska verka inom Västerbotten och vi ser gärna att projektets aktiviteter och insatser har en geografisk spridning inom länet.

Vem kan söka?
Aktörer som verkar i det företagsfrämjande systemet och kommunerna i länet.

Målgrupp för pilotsatsningarna
Aktörer i det företagsfrämjande systemet, kommunerna i länet eller aktörer inom det regionala tillväxtarbetet.

Projekttid
Projektmedel kan sökas från 1 juni 2017 och projektet ska vara avslutat och ha lämnat in slutredovisning senast 30 september 2018.

Finansiering
Det går att ansöka om finansiering upp till 80 % av projektets kostnader från Region Västerbotten, max belopp att söka är 500 000 kr. Resterande delfinansiering kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och kan bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.

Mångfaldsuppföljning till Tillväxtverket
Beviljade projekt kan behöva lämna information om organisationsnummer och kön dels från det egna projektet men även samla in information från företag och organisationer som berörs av projektets insatser. Insamling av data ingår i Tillväxtverkets mångfaldsuppföljning och lämnas alltid på frivillig basis.

Regelverk och riktlinjer
Projekten ska rymmas inom Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län (RUS) samt uppfylla de kriterier för projektmedel som den reglerar.

Projektmedelsförordningen (Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken) gäller för projekten.

Så ansöker du
Via Min ansökan på Tillväxtverkets hemsida, följ anvisningar för att skapa en användare
Skapa en Ny ansökan. Under Välj stödtyp välj Jämställd regional tillväxt 2016-2018 – Region Västerbotten. Fyll sedan i samtliga delar av ansökan och skicka in.

Sista ansökningsdagen är 19 april 2017

Har du frågor?
Kontakta Terese Bergbom
Mejl: terese.bergbom@regionvasterbotten.se
Telefonnummer: 070-699 57 36

Övrig information
Mer information om uppdraget Jämställd regional tillväxt finns på Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se

Skriv ut

17 mars, 2017 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • [1]250 000 kr finansieras av Tillväxtverket och 250 000 kr medfinansieras av Region Västerbottens regionala projektmedel. Utlysning sker under förutsättning att medel ges från Tillväxtverket

    [2]För en beskrivning av begreppet intersektionalitet, följ länk: http://www.genus.se/ord/intersektionalitet/

Kommentarer