Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nära 15 miljoner till länets utveckling

Region Västerbottens arbetsutskott beviljade nio projekt utvecklingsmedel under sammanträdet i Umeå den 26 april. Totalt sett fördelades 14 960 246 kronor från både 1:1 anslaget och ERP-medel. Projekten rör alltifrån platsmarknadsföring, kulturella satsningar och utveckling av industrisektorn i Västerbotten.

Nedan listas samtliga beviljade projekt:

Bridge

Västerbottens läns landsting beviljas 596 111 kr, 15 % av godkända kostnader för projektet Bridge. Projektet syftar till att förbättra entreprenörsmiljön inom e-hälsovårdssektorn bland annat genom att ge bättre möjligheter för företag att växa inom området e-hälsa/m-hälsa – på en transnationell nivå.

Fördjupad samverkan och samhandling

Region Västerbotten beviljas 4 200 000 kr, högst 50 % av godkända kostnader för projektet Fördjupad samverkan och samhandling (FSS). Målet är att utveckla det platsbaserade främjandet genom att förstärka och fördjupa förmågan till samverkan och samhandling bland regionens olika aktörer.

Förstudie – industriell utveckling i Västerbotten

IUC Norr AB beviljas 600 000 kr för projektet Förstudie – industriell utveckling i Västerbotten. IUC ska med sin erfarenhet från Norrbotten initiera och testa samma arbetsmodell för Västerbotten där den operativa förmågan att skapa effektiva utvecklingssatsningar kan vidareutvecklas utifrån identifierade behov hos länets företag.

Inkluderande innovationssystem

Region Västerbotten beviljas 390 483 kr, 50 % av godkända kostnader för projektet Inkluderande innovationssystem. Förstudien syftar till att genomföra en normkritisk analys av det nuvarande innovationssystemet i Västerbotten.

INSPIRE

Västerbottens läns landsting beviljas 1 263 094 kr, 12 % av godkända kostnader för projektet INSPIRE – International partnership evaluating physical activity for healthy living. Målet är att främja regionens globala konkurrenskraft och tillväxt genom teknik och applikationer rörande mobilhälsa och smarta bransch- och regionöverskridande samarbeten.

Mötesplatsutveckling (MPU)

Region Västerbotten beviljas 4 200 000 kr, 50 % av godkända kostnader för projektet Mötesplatsutveckling. MPU är en länk i den koordinerade struktur av aktiviteter, arrangemang och plattformar. Tillsammans samlas aktiviteterna under ett årligt tema – med startpunkt på Västerbotten på Grand Hotel i januari varje år – och inbegriper bland annat Västerbotten i Almedalen, Biblioteksmässan samt en rad andra samverkansplattformar.

Samhällets och individens välbefinnande genom utveckling av entreprenörskap för trä i byggnader

ARBIO AKTIEBOLAG beviljas 600 000 kr till godkända kostnader för projektet Samhällets och individens välbefinnande genom utveckling av entreprenörskap för trä i byggnader (Wood Buildings). Projektet omfattar både utvecklandet av affärsmodeller, affärsstrategier och tekniska projekteringshjälpmedel för att effektivisera byggandet av flervåningshus i trä, samt för att göra träindustrin konkurrenskraftig gentemot motsvarande för betong och stål.

Urban North

NorrlandsOperan beviljas 600 000 kronor år 2018-2021 till projektet Urban North för att skapa en plattform som ska stödja och främja den urbana danskulturen och dess utövare och publik i Västerbotten.

Västerbotten på Grand Hôtel 2019-2020

Regionförbundet Västerbottens län beviljas projektmedel med 2 510 558 kr för projektet Västerbotten på Grand Hôtel 2019-2020. Projektet är en satsning som syftar till att stärka Västerbottens attraktionskraft och framtidsförmåga.

För mer information

Katarina Molin
Enhetschef projekt- och verksamhetsutveckling
katarina.molin@regionvasterbotten.se
070-342 7234

Skriv ut

27 april, 2018 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer