Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Blå grafik men en svag nyans av Region Västerbottens emblem som liknar en blomma. I förgrunder står det Region Västerbotten - projektbeslut i vit text.
Lyssna

Nästan 9 miljoner till projekt i Västerbotten

När Region Västerbottens arbetsutskott träffades den 2 mars beviljades fyra projekt delfinansiering på totalt 8 739 550 kr. Projekten sträcker sig vitt mellan olika branscher och sektorer, alltifrån arbetsmarknadsfrågor, medicinsk teknik, biobränsle och öppen innovation.

Projektmedel för samtliga projekt disponeras ur det regionala tillväxtanslaget.

Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen

Handelskammaren service AC län AB beviljas 2 999 338 kr för projektet “Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen”. Syftet med projektet är att organisera och systematisera arbetet med att inspirera pojkar och flickor till framtidens jobb och större möjligheter i arbetslivet, att visa var jobben finns och vilka kompetensnivåer och branschinriktningar som efterfrågas av arbetsgivarna.
Projektet ska tillsammans med arbetsgivare i Umeåregionen hitta former för att införa arbetsmarknadskunskap i skolan och hitta former för ett långsiktigt arbetssätt.

Bothnia Green Fuel

BioFuel Region BFR AB beviljas 1 966 853 kr för projektet “Bothnia Green Fuels – deployment of refuelling infrastructure for multiple alternative fuels to curb emissions from heavy-duty vehicles”. Projektet kommer genomföra praktiska åtgärder för att inom segmentet tung trafik öka användningen av fossilfria och alternativa drivmedel. Projektet kommer att bygga gröna multifuel stationer på 13 orter och driftsätta en testflotta av tunga fordon som drivs av alternativa drivmedel. Genom projektet kommer det att skapas en transportkorridor av förnybara bränslen för tung trafik från Stockholm, runt Bottenviken och ned till Helsingfors.

Medicinsk teknik för företagstillväxt i Norrland (MT4North)

Umeå Universitet beviljas 2 100 000 kr för projektet “Medicinsk teknik för företagstillväxt i Norrland (MT4North)”. Projektet vill medverka till att utveckla regionens medicintekniska företags forsknings- och innovationsverksamhet och bygga upp ett starkare samarbete mellan regionens företag, sjukvård och akademi. Projektet ska dessutom både skapa och implementera en ny företagsforskningsinriktad innovationsmodell.

Intersective Innovation

Piteå Science Park AB beviljas 1 673 359 kr för projektet ”Intersective Innovation”. Satsningen är ett samverkansprojekt mellan Piteå Science Park AB, Science City Skellefteå och RISE med syfte att utveckla innovativa produkter och tjänster för att skapa tillväxt i Västerbotten och Norrbotten. Det sker genom att jobba med öppen innovation i skärningspunkten mellan olika områden, branscher och sektorer. Utvecklingen sker tillsammans med projektets målgrupp; små och medelstora företag inom upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar, digitala tjänstenäringar för smart region och hållbar energi- och miljöteknik.

För mer information

Katarina Molin
Enhetschef projekt- och verksamhetsutveckling
Region Västerbotten
070-342 7234

Skriv ut

2 mars, 2017 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer