Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ny programperiod närmar sig för Botnia-Atlanticaprogrammet

Under 2013 har ett intensivt arbete med att ta fram det nya Botnia-Atlanticaprogrammet för 2014-2020 pågått.

Under 2013 har ett intensivt arbete med att ta fram det nya Botnia-Atlanticaprogrammet för 2014-2020 pågått. Alla deltagande regioner inom det nya programområdet samt Förvaltande myndighet för programmet har deltagit i framtagningen och arbetet har koordinerats av Region Västerbotten. Ett programförslag lämnades till ländernas regeringar 25 november. Återkoppling på förslaget väntas komma i januari. Ett färdigt programförslag kan skickas till EU-kommissionen någon gång under de första månaderna 2014 och beräknas kunna godkännas tidigast hösten 2014.

Det nya programmets inriktning är Innovation, Små och medelstora företag, Miljö och Kommunikationer. Har ni projektidéer kan ni redan nu söka medel inom det nuvarande Botnia-Atlanticaprogrammet för att starta upp ett arbete som sedan kan vidareutvecklas i det nya programmet, så kallade förstudier. Söker ni förstudier om max 30 000 € i EU-medel kan förvaltande myndighet för programmet behandla ärendet löpande. Söker ni större projekt kommer de att gå på skriftlig procedur till programmets styrkommitté.

För ytterligare information se Botnia-Atlanticaprogrammets hemsida: http://www.botnia-atlantica.se

Skriv ut

5 december, 2013 | Mikael Johansson
  • Botnia-Atlanticaprogrammet finansierar projektverksamhet mellan regioner i Norge, Sverige och Finland.

    Målet för Botnia-Atlanticaprogrammet är att stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan inom Botnia-Atlanticaområdet för att uppnå starkare tillväxt och hållbar utveckling.

    Ytterligare information om det pågående programmet finns på programmets hemsida: http://www.botnia-atlantica.eu

Kommentarer