NYHETER 2021-07-12

Ny utlysning för projektmedel hos Region Västerbotten

Region Västerbotten öppnar en ny utlysning för ansökningar om projektmedel den 1 augusti 2021.

Two business workers. Foto: krakenimages on Unsplash.com

Genom utlysningen kan projektägare söka medfinansiering till projekt vars huvudsaklig finansiering söks via Tillväxtverkets Nationella regionalfondsprograms extra utlysning inom ”React-EU”.

Hos oss på Region Västerbotten är det möjligt att söka medfinansiering upp till 500 000 kr. Ansökningsomgången öppnar på söndag den 1 augusti 2021 och stänger måndag den 30 augusti (kl 23:59). Ansökan görs via minansokan.se. Beslut om inlämnade ansökningar om medfinansiering fattas av Region Västerbotten senast den 15 oktober.

Planerad utlysning inom React-EU hos Tillväxtverket

Den 16 augusti 2021 kommer det Nationella regionalfondsprogrammet att öppna för ansökningar inom ramen för React-EU i nedanstående tre spår.

1. Förstudier som ska kunna leda till genomförandeprojekt i kommande regionalfondsprogram. Med inriktning mot grön omställning och digitalisering. Spåret är öppet för sökande som verkar i programområden där medel för förstudier är slut inom ordinarie program.

2. Riskkapitalprojekt med inriktning mot hållbara företag för att stärka grön omställning och digitalisering. Spåret är öppet för sökande med kapacitet att hantera riskkapitalprojekt i Sverige.

3. Genomförandeprojekt som stödjer små och medelstora företags gröna och/eller digitala omställning. Spåret är öppet för branschorganisationer och forskningsinstitut som sökande.

Information om utlysningar hos Tillväxtverket uppdateras löpande på deras hemsida via följande länk:

https://tillvaxtverket.se/eu-program/nationella-regionalfondsprogrammet/utlysningar-nationella-regionalfondsprogrammet.html

 

Tillbaka till nyhetslistan