NYHETER 2021-08-23

Ny utlysning för projektmedel hos Region Västerbotten

Region Västerbotten öppnar en ny utlysning för ansökningar om projektmedel den 1 augusti 2021.

Two business workers. Foto: krakenimages on Unsplash.com

Genom utlysningen kan projektägare söka medfinansiering till projekt vars huvudsaklig finansiering söks via Tillväxtverkets Nationella regionalfondsprograms extra utlysning inom ”React-EU”.

Hos oss på Region Västerbotten är det möjligt att söka medfinansiering till dessa projekt med upp till 500 000 kr. Ansökningsomgången hos oss pågår från den 1 augusti 2021 till på måndag den 30 augusti då den stängs (kl 23:59).

Ansökan görs via minansokan.se. Beslut om inlämnade ansökningar om medfinansiering fattas av Region Västerbotten senast den 15 oktober.

Läs mer om Tillväxtverkets utlysning via länken här nedanför.

REACT-EU hos Tillväxtverket

Tillbaka till nyhetslistan