Nyheter

03 apr 2020

Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19/Corona

På grund av den pågående corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag med max nio (Mikroföretag) anställda som drabbats extra hårt av corona-pandemin att genomföra omställningsinsatser som krävs för att bemöta krisen. Region Västerbotten har avsatt 25 miljoner kronor för denna tillfälliga stödform som är sökbar tom 2020-09-30. Detta tillfälliga stöd kan lämnas med upp till 100% av godkända kostnader, i hela Västerbotten. Stödbeloppet är maximerat till 150 000 kr. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. I vår bedömning kommer vi prioritera företag i inlandet och företag inom besöks- och turistnäringen. Företag som verkar i en bransch på en ort med andra företag inom samma bransch kan inte räkna med att få stöd särskilt inte i större orter.