Nyheter

17 mar 2021

10 miljoner till utvecklingsprojekt

Regionala utvecklingsnämnden beslutade idag att bevilja nio utvecklingsprojekt en sammanlagd summa på 9 974 000 kronor. Bland projekten finns bland andra Leader Lapland 2020 och Leader Skellefteå Älvdal som får medel för fortsatt verksamhet med syfte att skapa bra förutsättningar för människor och företag att vilja bo, arbeta och utvecklas i regionen. Ytterligare två beviljade projekt är CyberGrass I och Mervärde från värdefulla avverkningsrester, som ingår i det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica.