Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Öppen ansökningsomgång inom Socialfonden

12,4 miljoner kronor finns att söka inom socialfonden. Den öppna ansökningsomgången avser programområde 2, Ökat arbetskraftsutbud.

12,4 miljoner kronor finns att söka inom socialfonden. Den öppna ansökningsomgången avser programområde 2, Ökat arbetskraftsutbud. Det är möjligt att söka förstudier för strategiskt förberedelsearbete inför projektansökningar till kommande programperiod 2014-2020. I ansökningsomgången kan även pågående eller avslutade projekt inom programområde 2 söka medel för fördjupat implementeringsarbete.

För ytterligare information om ansökningsomgången se Svenska ESF-rådets hemsida: http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/Alla-ansokningsomgangar/Ovre-Norrland/

Skriv ut

29 maj, 2013 | Mikael Johansson

Kommentarer