Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt

Projektstöd.

6 miljoner till projekt i Västerbotten

Den 23 oktober beslutade Region Västerbottens arbetsutskott att bevilja sex projekt över sex miljoner kronor till utveckling av regionen. Projekt som rör allt ifrån isbildningsproblem inom industrin, tanniner i bark och ett Berättarcentrum i Skellefteå.

I förgrunden ses en ung man med blå keps och ryggsäck tittandes ut över en vacker vy med stor och en liten å. Upplevelsen är att mannen står högt upp.

Över 16 miljoner till projekt i Västerbotten

Under förmiddagen den 21 september beviljade Region Västerbottens arbetsutskott totalt 16 470 000 kr från regionala utvecklingsmedel till nio olika projekt. Bland annat till områden som rör utveckling av länets besöksnäring, omställning till fossilfria fordon, kunskap om öppen data och arbete för att stärka varumärket Västerbotten.

Kunskap om Norrbotniabanan ska ge kraft åt påverkansarbetet

Arbetsutskottet vid Region Västerbotten har den 15 juni beslutat att bevilja Skellefteå kommun 3 miljoner kronor för det treåriga projektet ”Tillväxtspår med Norrbotniabanan”. Projektets syfte är att fördjupa kunskapen hos beslutsfattare om Norbotiabanans betydelse – med det slutgiltiga målet att hela sträckan mellan Umeå och Luleå beslutas om att byggas.

Fötter som går över gång i skogen

​50 miljoner till utveckling av Övre Norrland

Den 14 juni prioriterade strukturfondspartnerskapet 50 miljoner kronor från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för Övre Norrland. Totalt handlar det om 13 olika projekt som berör både Västerbottens och Norrbottens län. Projekt med delfinansiering från ERUF ska bidra till nya investeringar i regional tillväxt och ökad sysselsättning.