Regionala företagsstöd

Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Stöden är till för att främja hållbara (ekologiskt, ekonomiskt, socialt) investeringar i framförallt små- och medelstora företag som stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.

Aktuellt på grund av Coronapandemin!

Om ni har behov att förlänga investeringstiden, omfördela kostnader i beviljade stöd eller behöver fler tillfällen att ansöka om utbetalning från beviljad ansökan tveka inte att höra av er till er handläggare ska vi försöka hjälpa er med detta.

Region Västerbotten har ett omställningsstöd för företag som drabbats av Coronapandemin. Läs mer här:

Se även på din kommuns hemsida för mer information kring vad kommunen gör för att underlätta för företagare under Coronapandemin.

Här finns Tillväxtverkets information om stöd under utbrott av Coronapandemin: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19.html#Kopia1avInnehall 

Här finns mer information kring stöd till företag: https://www.regeringen.se/ 

 

 

Finansiering inom företagsstöd

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika regioner och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett regionen. Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i mikro-, små-, och medelstora företag. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in när du gör din ansökan.

För 2020 finns ca 90 miljoner kronor att fördela som företagsstöd.

Under rubriken Snabbguide till höger på sidan finns mer information kring varje stöd.

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps.

De regionala företagsstöden delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden

 EU-logga