Bilagor och intyg

Här finns ett antal mallar och dokument till nya ansökningar om företagsstöd eller begäran om utbetalning som görs via www.minansokan.se. Även hjälpdokument för jämställdhetsplan- eller lönekartläggning etc finns i listan nedan.

 Tanken är att ni laddar upp dessa bilagor samtidigt som ansökan görs via www.minansokan.se, men om ni har gjort ansökan och behöver komplettera den kan ni eposta bilagorna till: foretagsstod@regionvasterbotten.se