Prioriteringar

Ett företag som söker någon form av företagsstöd måste uppfylla minst 2 av de prioriteringar som Region Västerbotten har att följa. Dock måste också vissa grundförutsättningar uppfyllas, som att stöd verkligen behövs för att investeringen ska komma till stånd men även att stödet leder till att främja hållbara investeringar (ekologiska, ekonomiska, sociala), i framför allt mikro-, små- och medelstora företag, som stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.

Klicka på bilden för att få den större! (öppnas som PDF)

Bild av prioriteingarna