Innovationsbidrag hjälper till att utveckla nya idéer

Innovationer och nytänkande är livsviktiga ingredienser för att utveckla det regionala näringslivet. Innovationsbegreppet omfattar såväl teknik och produkter som tjänster. Innovationsbidrag ges till dem som bedöms ha goda förutsättningar att nå marknaden och bidra till tillväxt i Västerbotten.

 

 

Hur ansöker jag och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se. Vi rekommenderar att du använder (mobilt-)bankid för att logga in och väljer: Innovation" och sedan "Innovationsstöd"  

Glöm inte att elektroniskt förbereda och alltid bifoga de 9 bilagorna nedan till ansökan, om inte annat sägs i texten:

  1. Aktuellt registreringsbevis
  2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
  3. Beskrivning av vad som är innovativt i er produkt/tjänst, samt kontaktperson hos innovationsrådgivare (om ni använt en innovationsrådgivare) samt beskriv även hur produkten/tjänsten på sikt förväntas att bidra till tillväxt i Västerbotten.
  4. Affärsplan (om ni har upprättat en sådan).
  5. Resultatbudget för innevarande år och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
  6. Senast fastställda årsredovisning (om ni har en sådan)
  7. Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen (OBS! Vid investeringar över 505 000 kr måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos er för ev. uppföljning). Tänk på att köp från närstående inte godkänns.
  8. Lånelöfte eller motsvarande (Har ni medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta)
  9. Vid ansökningar om innovationsbidrag på 500 000 kr eller mer ska en av nedanstående kontrollanter anlitas för att granska de ansökningar om utbetalningar ni skickar in. Kontrollantens arvode ska överenskommas mellan företaget och kontrollanten och betalas av företaget. Kontrollantens arvode utgör dock en bidragsgrundande kostnad.

Observera att ni inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Region Västerbotten.

Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse kommer att skickas till er via epost. Beställningar, avtal och inköp avseende investeringen som stöd söks för får ej vara gjorda innan ansökan lämnas in till Region Västerbotten.

När ska jag genomföra investeringen?

Ansökan måste ha kommit in till beslutande myndighet innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan. 

Om stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut.