Mikrostöd är din hjälp i uppstarten

Mikrostödet kan beviljas vid uppbyggnaden av företaget. Sökande måste arbeta minst halvtid i företaget och sträva mot att det ska bli minst ett heltidsarbete i företaget. Mikrostöd kan endast lämnas 1 gång och räknas som ett försumbart stöd.

 

 

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

 

OBS! Ansökningsomgången för 2019 är nu över mellan 1 november 2019 till 23 januari 2020.

Måste en investering påbörjas under tiden systemet är stängt går det att göra en intresseanmälan genom att fylla i den mall som finns här nedan och skicka den via e-post till: foretagsstod@regionvasterbotten.se Senare måste företag som gjort detta göra en ansökan i det nya systemet mellan 23-31 januari 2020 där vi då kan ändra ankomstdatumet till när intresseanmälan inkommit till oss.

 

Intresseanmälan.docx

 

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se Vi rekommenderar att (mobilt-) bankid används för att logga in och du väljer "Mikrostöd".

Glöm inte att elektroniskt förbereda och alltid bifoga de 4 bilagorna nedan till ansökan:

  1. Aktuellt registreringsbevis
  2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
  3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
  4. Intyg om försumbart stöd. Region Västerbotten måste kontrollera att inget företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kr. OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Intyget skrivs ut, underteckas, skannas och skickas som bilaga i det elektroniska systemet. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat för hela koncernen. (Intyget finns här)

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto/ärendebekräftelse via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan.

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut.