Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling (SIS) - hjälper ditt företag att växa

Stöd kan lämnas till mikro-, små- och medelstora privatägda företag som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

 

Vem kan söka?
Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling på mellan 20 000–1 800 000 kronor kan beviljas till små och medelstora företag för investeringar i nystartade- eller befintliga företag som vill växa.

I Umeå tätort kan stöd inte lämnas (i Umeå kommun kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors och Sävar-Holmön-församling)

Vilka är förutsättningarna?
En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad, utan att snedvrida konkurrensen och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Med det menas om er verksamhet bidrar till flera arbetstillfällen, breddar näringslivsstrukturen på orten eller regionen och bidrar till att andra företag också får mer att göra. I bästa fall skapar er investering en drivkraft som får andra att också våga investera.

 

 

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se Vi rekommenderar att (mobilt-) bankid används för att logga in och väljer: Stöd till investeringar och företagsutveckling och sedan ytterligare en gång Stöd till investeringar och företagsutveckling.

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 11 bilagorna digitalt, om inte annat sägs nedan till ansökan:

 1. Aktuellt registeringsbevis
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
 4. Senast fastställda årsredovisning
 5. Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen (OBS! Vid investeringar över 505 000 kr måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos er för ev. uppföljning). Tänk på att köp från närstående inte godkänns!
 6. Vid byggnationer behövs bilder alt. markeringar på kartbild samt fastighetsbeteckning. (använd samma bilder som vid ansökan om byggnadstillstånd hos kommunen)
 7. Lånelöfte eller motsvarande (Har ni medfinansiering från tex bank, Almi, Norrlandsfonden eller Garantia behövs intyg för detta)
 8. Jämställdhetsplan är obligatoriskt för företag med 25 anställda eller fler. Dokumenterad lönekartläggning är obligatorisk för 10-24 anställda (Stöd finns här)
 9. Intyg om försumbart stöd. Region Västerbotten måste kontrollera att inget företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kr. OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Intyget skrivs ut, underteckas, skannas och skickas som bilaga i det elektroniska systemet. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat för hela koncernen. (Intyget finns här)
 10. Ansöker ni om ett stöd större än 500 000 kr kommer Region Västerbotten ta säkerhet samt i vissa fall personlig borgen om stödet bifalls.
 11. Ansöker ni om ett stöd större än 500 000 kr måste ni även välja en kontrollant upphandlad av Tillväxtverket. Arvodet ska överenskommas mellan företaget och kontrollanten och betalas av företaget. Kontrollantens arvode utgör bidragsgrundande utgift.

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

När ska investeringen genomföras?


Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas eller beställts. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk i avvaktan på beslut. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto/ärendebekräftelse via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan.

Om stöd sedermera beviljas ska investeringen genomföras inom 1-2 år efter beslut.