Stöd till energieffektivisering

Stöd till åtgärder som enbart syftar till energieffektivisering. Stödet kan enbart lämnas till små- och medelstora privatägda företag i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kommun som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Minsta investeringskostnad är 100 000 kr.

 

Vem kan söka och vilka är förutsättningarna?

Vem kan söka?
Stödet kan endast lämnas i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kommun och kan beviljas till små och medelstora företag för investeringar för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

Stödet är på upp till 50 % av investeringskostnaden för små företag (0-49 anställda) och upp till 45 % av investeringskostnaden för medelstora företag (50-249 anställda).

För att stöd ska kunna beviljas måste en energikartläggning bifogas ansökan. Denna ska inte vara äldre än fyra år, räknat från ansökningsdatum. Om energikartläggning saknas eller om den är äldre än fyra år, eller om sökanden önskar genomföra en ny energikartläggning finns möjligheten att skicka in en intresseanmälan. Denna intresseanmälan möjliggöra för att kostnaderna för energikartläggningen ska kunna ingå som stödberättigad kostnad vid ett eventuellt bifall. Dock måste intresseanmälan vara inskickad före beställning av kartläggning samt att vi senast tre månader efter dagen för intresseanmälan måste få in den formella ansökan via minansokan.se. Detta ansökningsdatum kan sedan ändras och dateras till det datum då intresseanmälan skickades in.

Lägsta investeringsbelopp för att söka stöd är 100 000 kr och högsta investeringsbelopp vi kan beakta är 1 000 000 kr.

 

 

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

 

OBS! Ansökningsomgången för 2019 är nu över mellan 1 november 2019 till 23 januari 2020.

Måste en investering påbörjas under tiden systemet är stängt går det att göra en intresseanmälan genom att fylla i den mall som finns här nedan och skicka den via e-post till: foretagsstod@regionvasterbotten.se Senare måste företag som gjort detta göra en ansökan i det nya systemet mellan 23-31 januari 2020 där vi då kan ändra ankomstdatumet till när intresseanmälan inkommit till oss.

 

Intresseanmälan.docx

 

 

 

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se Vi rekommenderar att (mobilt-)bankid används för att logga in.

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 5 bilagorna digitalt om inte annat sägs, nedan till ansökan:

  • Aktuellt registreringsbevis
  • Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (länk till mall)
  • Energikartläggning, ej äldre än fyra år. 
  • Kopia av offerter rörande investeringen. Tänk på att köp från närstående inte godkänns!
  • Lånelöfte eller motsvarande (Har ni medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta)

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras samt med Energikontor norr.

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas eller beställts. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan.

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut.

Om energikartläggning saknas eller om den är äldre än fyra år, eller om sökanden önskar genomföra en ny energikartläggning finns möjligheten att skicka in en intresseanmälan. Denna intresseanmälan möjliggöra för att kostnaderna för energikartläggningen ska kunna ingå som stödberättigad kostnad vid ett eventuellt bifall. Dock måste intresseanmälan vara inskickad före beställning av kartläggning samt att vi senast tre månader efter dagen för intresseanmälan måste få in den formella ansökan via minansokan.se.

 

 

 

Om ert företag blir beviljad stöd till investeringarna skickas ett beslut via epost som säger:

  • Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att du håller dig till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om du har haft kostnader för dessa.
  • Hur lång tid du har på dig att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta. Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag. Det står också att ni måste påbörja investeringen inom 3 månader.
  • Hur många gånger du får begära utbetalning av det beviljade stödet. Normalt 2-4 ggr för Regionalt investeringsstöd.
  • Vilka villkor som gäller för stödet i form av att du måste höra av dig om något förändras under genomförandetiden samt, för Regionalt investeringsstöd, 5 år efter stödet har utbetalts. En sådan förändring kan tex vara om företaget flyttar från stödområdet, läggs ned eller att den investering man har fått stöd till säljs inom 5 år.
  • Vid det slutliga utbetalningsbeslutet kommer även finnas information om hur lång tid stödet nedskrivs. För stöd från 150 001 kr och uppåt avskrivs stödet under 5 år med 30% år 1, 25% år 2, 20% år 3, 15% år 4 och 10% år 5.

 

 

Hur utbetalas stödet?
Obs! Du ansöker om utbetalning i efterskott när du har haft kostnader, och betalt dem.

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd