Stöd till energieffektivisering

Ett nytt stöd under 2019 som endast kan lämnas till små- och medelstora privatägda företag i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kommun som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Stödet måste bli minst 30 000 kr.

 

Vem kan söka?
Stödet kan endast lämnas i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kommun och kan beviljas till små och medelstora företag för investeringar för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

Stödet är på upp till 50 % av investeringskostnaden för små företag (0-49 anställda) och upp till 45 % av investeringskostnaden för medelstora företag (50-249 anställda).

Stödet är uppdelat i två olika nivåer, där vi följer Energimyndighetens gräns rörande energiförbrukning på över 300 000 kWh per år.

  • För företag som förbrukar mer än 300 000 kWh per år finns stödmöjlighet med ett högsta möjliga stödbelopp på 300 000 kr. För att beviljas detta stöd krävs det att företaget har genomfört en energikartläggning (max 2 år gammal) och att aktuella investeringar finns med som rekommenderade åtgärder där.
  • För företag som förbrukar mindre än 300 000 kWh per år finns stödmöjlighet med ett högsta möjliga stödbelopp på 150 000 kr. För att beviljas detta stöd krävs ingen genomförd energikartläggning men det krävs att företaget genomfört en självskattning där investeringsbehov för energieffektivisering framkommit. (Mall för självskattning finns här) Om ett företag uppger att de använder mer än 300 000 kWh under ett år men enbart har ett stödbehov på maximalt 150 000 kr räcker det med självskattningen.

 

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

 

OBS! Ansökningsomgången för 2019 är nu över mellan 1 november 2019 till 23 januari 2020.

Måste en investering påbörjas under tiden systemet är stängt går det att göra en intresseanmälan genom att fylla i den mall som finns här nedan och skicka den via e-post till: foretagsstod@regionvasterbotten.se Senare måste företag som gjort detta göra en ansökan i det nya systemet mellan 23-31 januari 2020 där vi då kan ändra ankomstdatumet till när intresseanmälan inkommit till oss.

 

Intresseanmälan.docx

 

 

 

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se Vi rekommenderar att (mobilt-)bankid används för att logga in, och välj därefter: "Stöd till investeringar och företagsutveckling"

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 5 bilagorna digitalt om inte annat sägs, nedan till ansökan:

  • Aktuellt registreringsbevis
  • Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (länk till mall)
  • Energikartläggning alt självskattning (Mall för självskattning finns här)
  • Kopia av offerter rörande investeringen. Tänk på att köp från närstående inte godkänns!
  • Lånelöfte eller motsvarande (Har ni medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta)

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras samt med Energikontor norr.

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas eller beställts. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan.

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut.