Stöd till energieffektivisering

Stöd till åtgärder som enbart syftar till energieffektivisering. Stödet kan enbart lämnas till små- och medelstora privatägda företag i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kommun som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Minsta investeringskostnad är 100 000 kr.

 

Vem kan söka och vilka är förutsättningarna?

Vem kan söka?
Stödet kan endast lämnas i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kommun och kan beviljas till små och medelstora företag för investeringar för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

Stödet är på upp till 50 % av investeringskostnaden för små företag (0-49 anställda) och upp till 45 % av investeringskostnaden för medelstora företag (50-249 anställda).

För att stöd ska kunna beviljas måste en energikartläggning bifogas ansökan. Denna ska inte vara äldre än fyra år, räknat från ansökningsdatum. Om energikartläggning saknas eller om den är äldre än fyra år, eller om sökanden önskar genomföra en ny energikartläggning finns möjligheten att skicka in en intresseanmälan. Denna intresseanmälan möjliggöra för att kostnaderna för energikartläggningen ska kunna ingå som stödberättigad kostnad vid ett eventuellt bifall. Dock måste intresseanmälan vara inskickad före beställning av kartläggning samt att vi senast tre månader efter dagen för intresseanmälan måste få in den formella ansökan via minansokan.se. Detta ansökningsdatum kan sedan ändras och dateras till det datum då intresseanmälan skickades in.

 

Här finns intresseanmälan: Intresseanmälan gällande stöd till energieffektivisering i Västerbotten

 

Lägsta investeringsbelopp för att söka stöd är 100 000 kr och högsta investeringsbelopp vi kan beakta är 1 000 000 kr.

 

 

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se Vi rekommenderar att (mobilt-)bankid används för att logga in. Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. 

Glöm inte att förbereda och alltid bifoga de 5 bilagorna digitalt om inte annat sägs, nedan till ansökan:

  1. Aktuellt registreringsbevis
  2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (länk till mall)
  3. Energikartläggning, ej äldre än fyra år. 
  4. Kopia av offerter rörande investeringen. Tänk på att köp från närstående inte godkänns!
  5. Lånelöfte eller motsvarande (Har ni medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta)

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras samt med Energikontor norr.

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen påbörjas eller beställts. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. För att ni ska veta när ansökan har inkommit skickas ett Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse via epost till den e-postadress ni har angett i ansökan.

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom 1 år efter beslut.

Om energikartläggning saknas eller om den är äldre än fyra år, eller om sökanden önskar genomföra en ny energikartläggning finns möjligheten att skicka in en intresseanmälan. Denna intresseanmälan möjliggöra för att kostnaderna för energikartläggningen ska kunna ingå som stödberättigad kostnad vid ett eventuellt bifall. Dock måste intresseanmälan vara inskickad före beställning av kartläggning samt att vi senast tre månader efter dagen för intresseanmälan måste få in den formella ansökan via minansokan.se.

 

 

 

 OBS! Stöd till solcellsinvesteringar kommer inte beviljas inom denna stödform men kan eventuellt beviljas inom andra organisationer som tex länsstyrelsen: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/stod-till-solceller.html