Regionala projektmedel

Allmänt om projektmedel
Region Västerbotten ansvarar för fördelning av statliga medel för regional tillväxt i Västerbotten. Syftet med medlen är att genom projektfinansiering skapa hållbar regional tillväxt och bidra till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Råd om projektplanering och ansökan om projektmedel finns att läsa i vår projekthandbok.

Region Västerbottens projekthandbok

Innan ansökan
Vi vill gärna träffa dig som tänker ansöka om projektmedel. Innan vi träffas önskar vi att ni fyller i vår mall för "tidig projektidé" och e-postar den till den strateg hos oss som ansvarar för projekt inom ditt ansvarsområde.

Mall för tidig projektidébeskrivning

Info om kontaktpersoner och ansvarområden