Regionala projektmedel

Syftet med våra projektmedel är att bidra till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och därmed skapa hållbar regional tillväxt i Västerbotten.

Tillväxt.
Foto: Jeremy Bishop on Unsplash

Aktuella nyheter

Region Västerbotten har tagit fram ett dokument under 2021 - Agenda för hållbar regional finansiering. Här beskrivs bland annat hur den regionala finansieringen avses användas för att ge incitament till att investera i hållbar regional utveckling i Västerbotten. Dokumentet finns att läsa via länk här nedanför.

Innan ansökan

Vi vill träffa dig som tänker ansöka om projektmedel så tidigt i planeringen som möjligt - gärna digitalt via Teams eller Zoom. Innan vi träffas önskar vi att ni fyller i vår mall för "tidig projektidé" och e-postar den till den oss. Råd om projektplanering och ansökan om projektmedel finns att läsa i vår projekthandbok.