Ansök om regionala projektmedel

Här får du information om hur du går tillväga för att ansöka om medfinansiering till ett nytt planerat projekt.

Hur söker du projektmedel?

Du ansöker om regionala projektstöd via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan (www.minansokan.se).

Viktigt kring din ansökan om projektmedel

Var noga med att motivera i din ansökan hur projektet ligger i linje med tillväxtområdena som finns i den regionala utvecklingsstrategin. Jämställdhet ska integreras och analyseras i projektets alla delar.
 
Stöd för hur du planerar ditt projekt utifrån detta finns i vår projekthandbok och exempelmatrisen, som du återfinner under sidan "mallar och dokument".

Kontakta oss - vi rekommenderar att du kontaktar någon av Region Västerbottens strateger för projektutveckling innan du skickar in din ansökan för råd och synpunkter. Kontaktuppgifter hittar du via kolumnen till höger.

Hur mycket kan du söka?

Region Västerbotten kan medfinansiera projekt med högst 50 % av ett projekts kostnader. Sökt budget ska anges i svenska kronor (SEK).

När kan du söka projektmedel?

Ansökningar kan lämnas till Region Västerbotten löpande men beslut fattas på den regionala utvecklingsnämndens (RUN) möten. För att ärendena ska hinna beredas i tid till beslutsmötena på RUN framgår sista ansökningsdatumen i nedanstående tabell.

Möten med RUN

Sista ansökningsdag

2019-02-21

2019-01-01

2019-03-21

2019-01-30

2019-04-04

2019-02-12

2019-05-21

2019-04-02

2019-09-18

2019-07-30

2019-10-02

2019-08-13

2019-12-05

2019-10-11