Ansök om utbetalning av projektmedel

Här finns information om hur du ansöker om utbetalning i ett av Region Västerbotten beviljat projekt.

I ditt projektbeslut framgår när ansökan om utbetalning senast ska lämnas in. Där finns även information om vilka regler som gäller kring rekvisition av projektmedel. Det stöd som kommer att betalas ut beräknas på den procentsats av redovisade och godkända faktiska kostnader som framgår i beslutet om medfinansiering.

Ansökan om utbetalning gör ni via www.minansokan.se

Observera att det inte går att skicka in ytterligare en ansökan om utbetalning om ni har en inneliggande ansökan som ännu inte är utbetald.

Följande bilagor bifogas när det gäller medfinansieringsprojekt (ERUF, Interreg etc):

 1. Lägesrapport Region Västerbotten
 2. Slutrapport Region Västerbotten (vid slutredovisning)
 3. Kostnadssammanställning (Utgiftsrader från CSV-fil eller motsvarande hos huvudfinansiär)
 4. Underskrift av firmatecknare (ifall motsvarande intyg inte skickas in via e-tjänsten)
 5. Projektspecifik resultaträkning för ansökt period
 6. Projektspecifik huvudbok för ansökt period
 7. Kopior på rekvisitionsunderlag som skickats till huvudfinansiär

I det fall projektet kräver:

För Botnia-Atlantica-, Interreg Nord- och NPA-medfinansieringsprojekt kan intyg från nationell kontroll bifogas som alternativ till resultaträkning och huvudbok.

OBS! Vid första ansökan om utbetalning ska även följande bilagor skickas med:

 • Sammanställning över vilka personer som kommer att arbeta i projektet och i vilken omfattning (%). Ange vilka som kommer att arbeta heltid enligt fastlagd procentsats samt utan fastlagd procentsats
 • Lönespecifikation för egen personal
 • Underlag för beräkning av eventuella lokalkostnader för egna lokaler

Följande bilagor bifogas när det gäller Regionala projekt, det vill säga när Region Västerbotten beviljat finansiering där inte huvudfinansiering från EU erhållits:

 1. Lägesrapport Region Västerbotten
 2. Slutrapport Region Västerbotten (vid slutredovisning)
 3. Kostnadssammanställning
 4. Underskrift av firmatecknare (ifall motsvarande intyg inte skickas in via e-tjänsten)
 5. Intyg om projektarbete för personal med fast tjänstgöringsgrad
 6. Tidredovisning
 7. Sammanställning av bidrag i annat än pengar till och med 190630
 8. Sammanställning av bidrag i annat än pengar från och med 190701
 9. Projektspecifik resultatrapport för ansökt period
 10. Utdrag ur huvudbok för ansökt period (projektspecifik)

Några av ovanstående mallar är framtagna av Tillväxtverket men även godkända hos Region Västerbotten.

OBS! Vid första ansökan om utbetalning ska även följande bilagor skickas med:

 • Sammanställning över vilka personer som kommer att arbeta i projektet och i vilken omfattning (%). Ange vilka som kommer att arbeta heltid enligt fastlagd procentsats samt utan fastlagd procentsats
 • Lönespecifikation för egen personal
 • Underlag för beräkning av eventuella lokalkostnader för egna lokaler

Tveka inte att ta kontakt med din kontaktperson hos oss vid eventuella frågor inför ansökan om utbetalning, se kontaktuppgifter i kolumnen till höger.

Allmänna frågor kring redovisning och ekonomi, se kontaktuppgift nedan.

Anna-Karin Lönnebo Samordnare projektutveckling - Uppföljning & utbetalningar projektmedel
E-post
anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se
Mobil
070-217 57 32
Bild på Anna-Karin Lönnebo