Kontakta oss

Efter midsommar börjar vår semesterperiod men vi har alltid någon på plats i sommar, se nedan (kontaktuppgifter finns längst ned på sidan):

Fram till och med 15 juli
Irina Bergsten (dock ej v.26), Mayuri Kumari och Mats Svensson.
Riikka Engman och Anna-Karin Lönnebo jobbar t.o.m. den 6 juli, Mikael Johansson Åberg och Martin Lundberg t.o.m. den 1 juli samt Emma Möller t.o.m. den 28 juni.

18-22 juli
Irina Bergsten

25-29 juli
Ingen på projektmedelssidan, men däremot kan Linda Wiberg på företagsstödssidan ta emot förfrågningar.

1-12 augusti
Martin Lundberg och Mayuri Kumari.
Dessutom jobbar Mikael Johansson Åberg 8-12 aug och Riikka Engman 8-9 aug.

Från den 15 augusti är samtliga åter, förutom Riikka Engman (åter 16/8) och Mats Svensson (åter 22/8).

Den regionala utvecklingsstrategin 2020-2030 (RUS) är vårt ledande styrdokument i det regionala utvecklingsarbetet för såväl projektmedel som företagsstöd. Våra strateger för projektutveckling har sina ansvarsområden utifrån strategins sex prioriteringar:

     Prioritering 1. En nytänkande och smart region

  Prioritering 2. En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling

    Prioritering 3. En nära tillgänglig region
  Prioritering 4. En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i
  Prioritering 5. En hälsofrämjande region

  Prioritering 6. En region rik på kompetenser

Kontaktuppgifter

Irina Bergsten (sem. 27 juni-4 juli, 25 juli-10 aug - åter 11 aug) Strateg projektutveckling - RUS prioritering 1
E-post
irina.bergsten@regionvasterbotten.se
Mobil
070-570 57 92
Bild på Irina Bergsten (sem. 27 juni-4 juli, 25 juli-10 aug - åter 11 aug)
Mayuri Kumari (sem. 18-29 juli - åter 1 aug) Strateg projektutveckling - RUS prioritering 2
E-post
mayuri.kumari@regionvasterbotten.se
Mobil
073-690 98 60
Bild på Mayuri Kumari (sem. 18-29 juli - åter 1 aug)
Mikael Johansson Åberg (sem. 4 juli-5 aug - åter 8 aug) Strateg projektutveckling - Aurora, NPA och RUS prioritering 3
E-post
mikael.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-217 57 22
Riikka Engman (sem. 1-5 juli, 8 juli-15 aug - åter 16 aug) Strateg med särskilt ansvar för projektprocessen - RUS prioritering 4
E-post
riikka.engman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-857 57 12
Emma Möller (sem. 29 juni-25 juli, föräldraledig 26 juli-5 aug - åter 8 aug) Strateg projektutveckling - RUS prioritering 5
E-post
emma.k.moller@regionvasterbotten.se
Mobil
073-038 11 65
Bild på Emma Möller (sem. 29 juni-25 juli, föräldraledig 26 juli-5 aug - åter 8 aug)
Martin Lundberg (sem. 4-29 juli - åter 1 aug) Strateg projektutveckling - RUS prioritering 6
E-post
martin.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-092 11 20
Bild på Martin Lundberg (sem. 4-29 juli - åter 1 aug)
Mats Svensson (sem. 18 juli-19 aug - åter 22 aug) Strateg projektutveckling - projektledare Ramprojekt företagsstöd
E-post
mats.svensson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-646 89 98
Bild på Mats Svensson (sem. 18 juli-19 aug - åter 22 aug)
Anna-Karin Lönnebo (sem. 7 juli - 12 aug - åter 15 aug) Samordnare projektutveckling - Uppföljning & utbetalningar projektmedel
E-post
anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se
Mobil
070-217 57 32
Bild på Anna-Karin Lönnebo (sem. 7 juli - 12 aug - åter 15 aug)