Kontakta oss

Vi som jobbar med projektmedel har våra ansvarsområden främst utifrån RUS prioriterade områden så om ni har frågor kring projekt ber vi er kontakta den av oss vars ansvarsområde bäst överensstämmer med ert aktuella projekt.

Samtliga nedanstående kontaktpersoner kan nås via e-post enligt "fornamn.efternamn@regionvasterbotten.se".

Vi strateger som handlägger ansökningar om projektmedel

 1. Irina Bergsten - RUS En nytänkande och smart region. Tel. 070-570 57 92
 2. Isak Lundholm - RUS En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling. Tel. 0730-92 07 51
 3. Mikael Johansson - Interreg & RUS En nära tillgänglig region. Tel. 070-217 57 22
 4. Riikka Engman - RUS En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i. Tel. 070-857 57 12
 5. Max Englund - RUS En hälsofrämjande region. Tel. 070-351 65 77
 6. Martin Lundberg - RUS En region rik på kompetenser. Tel. 0730-92 11 20

Inom vår verksamhet jobbar även följande

 1. Katarina Molin, Verksamhetshef. Tel. 070-342 72 34
 2. Terese Bergbom, Strateg projektutveckling - ESF & RUS En region rik på kompetenser. Tel. 070-699 57 36
 3. Anna-Karin Lönnebo, Samordnare projektutveckling - Uppföljning och utbetalningar projektmedel. Tel. 070-217 57 32
 4. Sara Pejok, Strateg jämställdhet - Jämställdhets- och hållbarhetsfrågor. Tel. 070-597 37 11
 5. Mats Svensson, Strateg projektutveckling - Ramprojekt företagsstöd & RUS En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling. Tel. 070-646 89 98

Bakgrund till våra ansvarsområden

Den regionala utvecklingsstrategin 2020-2030 (RUS) är vårt ledande styrdokument i det regionala utvecklingsarbetet för såväl projektmedel som företagsstöd. För oss som jobbar med projektmedel är förhoppningen att den ska vara den guide som aktörer i Västerbotten behöver när de lägger grunden för sitt eget arbete och att det därför tydligt skrivs in i varje ansökan om projektmedel hur det aktuella planerade projektet överensstämmer med RUS prioriterade områden.

RUS har följande sex prioriterade områden:

1. En nytänkande och smart region
2. En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling
3. En nära tillgänglig region
4. En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i
5. En hälsofrämjande region
6. En region rik på kompetenser