Kontakta oss

Kontakta någon av oss vars ansvarsområde bäst överensstämmer med ert aktuella projekt eller projektidé så hjälper vi dig!

Vi som jobbar med projektmedel har ansvarsområden utifrån den regionala utvecklingsstrategin 2020-2030 (RUS) sex prioriterade områden:

 

     RUS En nytänkande och smart region

   RUS En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling

    RUS En nära tillgänglig region
  RUS En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i
  RUS En hälsofrämjande region
  RUS En region rik på kompetenser

 

RUS är vårt ledande styrdokument i det regionala utvecklingsarbetet för såväl projektmedel som företagsstöd. För oss som jobbar med projektmedel är förhoppningen att RUS ska vara den guide som aktörer i Västerbotten behöver när de lägger grunden för sitt projekt och att det därför tydligt skrivs in i varje ansökan om projektmedel hur det aktuella planerade projektet överensstämmer med RUS prioriterade områden.  

Kontaktuppgifter 

Irina Bergsten (semester 20 juli -- 13 aug) Strateg projektutveckling - RUS En nytänkande och smart region
E-post
irina.bergsten@regionvasterbotten.se
Mobil
070-570 57 92
Isak Lundholm (semester 28 juni -- 13 aug) Strateg projektutveckling - RUS Platsbaserad hållbar näringslivsutveckling
E-post
isak.lundholm@regionvasterbotten.se
Mobil
073-092 07 51
Mikael Johansson Åberg (semester 19 juli -- 20 aug) Strateg projektutveckling - Interreg & RUS En nära tillgänglig region
E-post
mikael.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-217 57 22
Riikka Engman (semester 7 juli -- 13 aug) Strateg projektutveckling- RUS En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i
E-post
riikka.engman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-857 57 12
Max Englund (semester 12 juli -- 6 aug) Strateg projektutveckling - RUS En hälsofrämjande region
E-post
max.englund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-351 65 77
Martin Lundberg (semester 12 juli -- 6 aug) Strateg projektutveckling - RUS En region rik på kompetenser
E-post
martin.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-092 11 20
Katarina Molin (semester 12 juli -- 13 aug) Verksamhetschef, Företag- och projektfinansiering
E-post
katarina.molin@regionvasterbotten.se
Mobil
070-342 72 34
Anna-Karin Lönnebo (semester 12 juli -- 13 aug) Samordnare projektutveckling - Uppföljning & utbetalningar projektmedel
E-post
anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se
Mobil
070-217 57 32