Kontakta oss

Kontakta någon av oss vars ansvarsområde bäst överensstämmer med ert aktuella projekt eller projektidé så hjälper vi dig!

Vi som jobbar med projektmedel har ansvarsområden utifrån den regionala utvecklingsstrategin 2020-2030 (RUS) sex prioriterade områden:

     RUS En nytänkande och smart region

   RUS En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling

    RUS En nära tillgänglig region
  RUS En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i
  RUS En hälsofrämjande region
  RUS En region rik på kompetenser

RUS är vårt ledande styrdokument i det regionala utvecklingsarbetet för såväl projektmedel som företagsstöd. För oss som jobbar med projektmedel är förhoppningen att RUS ska vara den guide som aktörer i Västerbotten behöver när de lägger grunden för sitt projekt och att det därför tydligt skrivs in i varje ansökan om projektmedel hur det aktuella planerade projektet överensstämmer med RUS prioriterade områden.  

Kontaktuppgifter

Irina Bergsten Strateg projektutveckling - RUS En nytänkande och smart region
E-post
irina.bergsten@regionvasterbotten.se
Mobil
070-570 57 92
Bild på Irina Bergsten
Max Englund Strateg projektutveckling - RUS-område 2 & 5 (Näringsliv & Hälsa)
E-post
max.englund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-351 65 77
Bild på Max Englund
Martin Lundberg Strateg projektutveckling - RUS-område 2 & 6 (Näringsliv & Kompetens)
E-post
martin.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-092 11 20
Bild på Martin Lundberg
Mikael Johansson Åberg Strateg projektutveckling - Interreg & RUS En nära tillgänglig region
E-post
mikael.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-217 57 22
Riikka Engman Strateg projektutveckling- RUS En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i
E-post
riikka.engman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-857 57 12