Kontakta oss

 

Den regionala utvecklingsstrategin 2020-2030 (RUS) är vårt ledande styrdokument i det regionala utvecklingsarbetet för såväl projektmedel som företagsstöd. Våra strateger för projektutveckling har sina ansvarsområden utifrån strategins sex prioriteringar:

     Prioritering 1. En nytänkande och smart region

  Prioritering 2. En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling

    Prioritering 3. En nära tillgänglig region
  Prioritering 4. En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i
  Prioritering 5. En hälsofrämjande region

  Prioritering 6. En region rik på kompetenser

Kontaktuppgifter

Irina Bergsten Strateg projektutveckling - RUS prioritering 1
E-post
irina.bergsten@regionvasterbotten.se
Mobil
070-570 57 92
Bild på Irina Bergsten
Riikka Engman Strateg med särskilt ansvar för projektprocessen - RUS prioritering 4
E-post
riikka.engman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-857 57 12
Mikael Johansson Åberg Strateg projektutveckling - Aurora, NPA och RUS prioritering 3
E-post
mikael.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-217 57 22
Mayuri Kumari Strateg projektutveckling - RUS prioritering 2
E-post
mayuri.kumari@regionvasterbotten.se
Mobil
073-690 98 60
Bild på Mayuri Kumari
Martin Lundberg Strateg projektutveckling - RUS prioritering 6
E-post
martin.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-092 11 20
Bild på Martin Lundberg
Anna-Karin Lönnebo Samordnare projektutveckling - Uppföljning & utbetalningar projektmedel
E-post
anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se
Mobil
070-217 57 32
Bild på Anna-Karin Lönnebo
Sara Pejok Projektledare för projekt Hållbar regional utveckling
E-post
sara.pejok@regionvasterbotten.se
Mats Svensson Strateg - projektledare Ramprojekt företagsstöd
E-post
mats.svensson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-646 89 98
Bild på Mats Svensson