Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Strategier och handlingsplaner

Strategier, planer och program är viktiga verktyg för regional utveckling. Genom att skapa gemensamma strategier skapar länet ett mer fokuserat utvecklingsarbete. Planer och program säkerställer att finansiering och insatser riktas till de områden som är viktigast för länet.

Som Regionalt utvecklingsansvarig har Region Västerbotten ansvar för att ta fram och samordna genomförandet av flera länsövergripande strategier. Den övergripande strategin är den Regionala utvecklingsstrategin (RUS), andra exempel är Länstransportplanen, trafikförsörjningsprogrammet, samt kulturplanen.

Region Västerbotten tar också initiativ till andra strategier, program och handlingsplaner som är angelägna för länets utveckling, som till exempel den regionala innovationsstrategin, den regionala digitala agendan och den regionala äldreplanen.

Vi företräder ofta länet vid strategi- och programmeringsprocesser på nationell och europeisk nivå, bland annat har vi inför programperioden 2014-2020 haft det samordnande ansvaret för att ta fram Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning, Övre Norrland (ERUF) , Övre Norrlands handlingsplan för den Europeiska socialfonden (ESF) och Botnia-Atlantica programmet (BA)

Strategier

Västerbottens läns RUS 2014-2020

Västerbottens läns RUS 2014-2020_Lågupplöst

Presentation: RUS-2014-2020

RUS English version

Innovationsstrategi-2014-2020

digital_agenda_vasterbotten_141127

Program och handlingsplaner

Länstransportplan 2014-2025 högupplöst

Länstransportplan 2014-2025 lågupplöst

TrafikförsörjningsprogramVästerbotten_2012_2015

Kulturplan 2012-2015

Kontakt

Katarina Molin
Enhetschef
Telefon: 090-16 57 46
Mobil: 070-342 72 34
E-post: katarina.molin@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 26 november, 2015 kl 14:57 av Jörgen Boström