Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är Västerbottens läns samlade strategi för hållbar tillväxt och visar på de insatser och prioriteringar som vi i länet gemensamt tycker är viktigast för att utveckla vårt län. Strategin är övergripande, vilket innebär att den omfattar många olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och infrastruktur och utveckling av kulturlivet. Den riktar sig till alla typer av organisationer och personer som på olika sätt arbetar med regional utveckling. Det kan bland annat handla om kommuner, näringslivsorganisationer, högskolor, föreningar eller organisationer, eller myndigheter. Den regionala utvecklingsstrategin utgör grunden till andra program och strategier på lokal och regional nivå.

Alla län skall enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi, och i Västerbottens län är det Region Västerbotten som är ansvariga för att ta fram strategin. Strategin gäller för perioden 2014-2020

Ladda hem strategiVästerbottens läns RUS 2014-2020 eller Västerbottens läns RUS 2014-2020 Västerbottens läns RUS 2014-2020_Lågupplöst

 

 

Uppdaterad 6 oktober, 2014 kl 15:22 av Anna Norin