Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Regional tillväxtpolitik

RUS är en del av Sveriges och Europas regionala tillväxtpolitik. Tillväxtpolitiken inom EU och Sverige har ett tydligt regionalt perspektiv som bygger på att alla delar Europas regioner ska bidra till en hållbar utveckling efter sina förutsättningar. Tillväxtpolitiken styrs med hjälp av strategier på de olika nivåerna. Europa 2020 är den Europeiska unionens strategi för en smart och hållbar tillväxt för alla, där EU:s olika program är viktiga finansieringskällor. Bland dessa kan nämnas den regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden och programmen för territoriellt samarbete. Dessa program är en del av EU: sammanhållningspolitik. Det finns också en stor mängd andra program som är riktade mot vissa sektorer, så som Horisont 2020 (forskning och Innovation), COSME (små- och medelstora företag) eller Kreativa Europa (Kulturella och kreativa näringar). I Sverige kommer den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft att vara ramverket för den nationella regionala tillväxtpolitiken.

Tillväxtarbetet i Västerbotten

Den regionala utvecklingsstrategin styr också via det regionala tillväxtprogrammet hur det statliga projektanslaget som förvaltas av Region Västerbotten och Länsstyrelsen fördelas på olika typer av projekt. Samtidigt som strategin även är underlag vid framtagandet av operativa program för de olika europeiska fonderna.

Uppdaterad 10 mars, 2017 kl 14:00 av Anna Norin