Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

RUS-process 2012-2013

Under 2012-2013 pågick framtagandeprocessen av den regionala utvecklingsstrategin 2014-2020. I åtta arbetsgrupper tog företrädare från kommuner, landsting, myndigheter den sociala ekonomin, näringslivet och akademin gemensamt tagit fram förslag på de viktigaste målen och prioriteringarna inom sina respektive teman. Arbetsgrupperna var inriktade på Kultur och livsmiljöer, Innovation, Näringsliv, Digital utveckling, Transport och infrastruktur, Internationellt samarbete samt energi och klimat. Information om vilka som deltog i arbetsgrupperna hittas här

Ett antal sektoröverskridande frågor utgjorde integrerade teman för arbetsgruppernas arbete. Dessa var: Mångfald, flernivåstyre, Fysisk planering, Jämställdhetsintegrering, miljö och klimat och smart specialisering.

Arbetsgruppernas material lämnades in till regionförbundet under februari 2013. Därefter skickades ett första utkast för synpunkter. Utifrån de synpunkter som inkommit presenterades en remissversion för förbundsfullmäktige den 17 juni 2013. Remissversionen utgjorde underlag för Västerbottens arbete med strukturfonderna. Mellan 17 juni och 13september fanns möjligheter att lämna synpunkter på ett remissförslag. Drygt 30 remissvar inkom. Beslut om RUS 2014-2020 fattades vid förbundsfullmäktige den 28 november 2013.  Samtliga remissversioner och inkomna synpunkter hittas här.

Underlagsmaterial i form av informationsbrev och analysmaterial hittas här

 

Uppdaterad 10 mars, 2017 kl 14:01 av Anna Norin