Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Välkommen att diskutera din projektidé inför ansökningsomgången 2018:2

Tillväxtverket och Region Västerbotten erbjuder sökanden att boka in enskild tid för gemensam diskussion om er projektidé. Ansökningsomgången är öppen 8 maj – 23 augusti 2018 kl 16.00 hos Tillväxtverket, för det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland.

För medfinansiering från Region Västerbotten till den aktuella ansökningsomgången krävs att webbansökan till Region Västerbotten är inlämnad senast 7 augusti 2018. Vi kommer därför att finnas på plats i Umeå 11-13 juni 2018 på Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, Umeå.

Läs mer om ansökningsomgång 2018:2
https://tillvaxtverket.se/eu-program/ovre-norrland/utlysningar-ovre-norrland.html 

Mötets upplägg

För att våra möten med er ska bli så effektiva som möjligt vill vi att ni har förberett en projektpresentation på max 10-15 min och därefter går vi igenom projektupplägget och innehållet i projektet, samt har en gemensam diskussion om hur vi går vidare. Observera att ni även ska skicka in en tidig projektansökan (se nedan). Vi har avsatt 1,5 timme till respektive möte. Följande mötestider går att boka och vi har två rum som vi kan disponera i Regionförbundets lokaler.

11 juni 13.00-14.30 och 15.00-16.30
12 juni 08.30-10.00, 10.30-12.00, 13.00-14.30 och 15.00-16.30
13 juni 08.30-10.00, 10.30-12.00

Anmälan

Anmäl er senast 29 maj och skicka in underlag senast 4 juni. Anmälan görs till:
Marie Berglund Ahlstrand Telefon: 08-681 77 19
marie.berglund.ahlstrand@tillvaxtverket.se

 

Observera! För att vi på ett bättre sätt ska kunna vara diskussionspart uppmanas ni att maila in en kort beskrivning av projektidén. Beskrivningen ska även innehålla en ungefärlig budget samt exempel på aktiviteter.

Ladda ner mall för beskrivning av projektidé via ”Ansök om EU-finansierat stöd”

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/ansok-och-rapportera/ansok-om-stod.html

Skriv ut

14 maj, 2018 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer