Fler kan testas för covid-19 i sommar

Fler invånare med symtom kommer att erbjudas testning i sommar. Smittoläget i Västerbotten fortsätter vara stabilt och antalet inneliggande patienter minskar stadigt.

– Vi har just nu 636 bekräftade fall av covid-19 i länet. 7 personer vårdas på sjukhus varav 3 på intensivvårdsavdelning, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Totalt har 31 personer avlidit, av dessa är det 13 som avlidit på något av länets äldreboenden.

– Sedan den 10 april har antalet inneliggande patienter minskat och vi har idag en stabil situation i vårt län både vad gäller smittade personer och hur många som behöver vård. Med det sagt är det fortsatt viktigt att följa råden och tillsammans bromsa smittan för att på sikt kunna återgå till en normal situation, säger Gunilla Persson. 

Följ den uppdaterade lägesbilden

Provtagning för invånare och personal

Under juni, juli och augusti, erbjuder Region Västerbotten ingen antikroppstestning för allmänheten. Ett antikroppstest är ett blodprov som visar om man har haft covid-19.

– Istället prioriterar vi att ge fler invånare med symtom provtagning för att upptäcka en pågående infektion. Provet tas i näsan med en pinne som fångar upp virus och bakterier. Även den som har milda symtom på covid-19 kan kontakta sin hälsocentral eller sjukstuga för att lämna prov efter bedömning av vårdpersonal, berättar Gunilla Persson.

Provsvar kommer inom ungefär två dagar. Om provet är positivt kontaktas du via telefon. Om du inte har covid-19 visas provsvaret i e-tjänsterna på 1177.se. Det går inte att få sitt provsvar genom att ringa telefonnummer 1177. Vid frågor om provsvaret ska man kontakta sin hälsocentral eller sjukstuga.

Egenprovtagning för personal inom hälso- och sjukvård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet är nu tillgängligt på flera orter i länet.

Länsstyrelsen har identifierat samhällsviktig verksamhet, se lista på Länsstyrelsens webbplats. Mer information om egenprovtagning finns på regionvasterbotten.se/egenprovtagning.

Äldre får tips i brevlådan

– De senaste månaderna har varit en tuff period för många, särskilt för äldre som kan känna sig isolerade och ensamma. Det är viktigt att ta hand om sig själv och i broschyren finns råd om vad man kan göra för att få en bra vardag trots den situation vi befinner oss i, säger Malin Åberg, kommunikationsdirektör Region Västerbotten.

Broschyren innehåller tips och råd samt viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha under pandemin. Broschyren skickas till alla hushåll där någon som är 70 år eller äldre bor.

Broschyren är skriven på svenska, finska, samiska och meänkieli. Här finns broschyren även digitalt, och i PDF för utskrift.

Tillbaka till nyhetslistan