NYHETER 2021-06-07

Följ de allmänna råden för fortsatt minskad smittspridning

Nu minskar fallen med covid-19 i hela länet, under förra veckan bekräftades 181 personer med viruset i Västerbottens län. Att följa de allmänna råden för minskad smittspridning är av största vikt för att fortsätta den positiva trend som nu sker.

Smittläget för vecka 22

– Det är positivt att den stabiliserade trenden fortsätter även denna vecka. Den smittspridning som trots allt sker beror på våra beteenden och handlanden i vardagen. Det går alltså att påverka genom att följa de nationella råden, säger Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

I de nationella råden som tillträdde den 1 juni finns vissa lättnader för till exempel maxantal på offentliga arrangemang inom bland annat kultur och idrott. Det är trots det av stor vikt att vi följer de nationella allmänna råden menar Stephan Stenmark:

– Undvik trängsel i alla sammanhang, även i handel och kollektivtrafik. Handla ensam, umgås i en mindre krets, res smittsäkert, stanna hemma när du är sjuk och testa dig vid symtom. Använd munskydd i särskilda situationer som kollektivtrafik och när du inte kan hålla avstånd.

Smittläget i Västerbottens län

– Det är färre fall i hela länet. 126 personer i Umeåområdet testades positivt, 44 i Skellefteåområdet, 6 i södra Lappland och 5 som inte är folkbokförda i Västerbotten. Sammanlagt testades 181 personer positivt under förra veckan. Det är den lägsta siffran sedan vecka 43 under 2020, berättar Stephan Stenmark.

Smittspridning i länet sker utöver sociala privata sammanhang på arbetsplatser och skolor samt inom familjer. Det är fortfarande flest positiva fall i de yngre åldersgrupperna.

Sammanlagt analyserades ungefär 6 150 tester vilket är en minskning från 9 703 veckan innan. Det är lägre antal provtagna på grund av minskad rutinmässig screening-provtagning i kommunal vård och färre som provtas på grund av symtom och i samband med smittspårningar i och med den minskade smittspridningen.

Tillbaka till nyhetslistan