Region Västerbottens utomhusmiljöer blir rökfria

Nu införs rökfria utomhusmiljöer i Region Västerbotten. Det är ett sätt att minska tobaksbruket och skapa välkomnande miljöer för alla. "Rökfria utomhusmiljöer är en möjlighet till rökfrihet för alla och ska inte ses som ett förbud för vissa", säger projektledaren Ywonne Wiklund.

Ywonne Wiklund
Region Västerbottens utomhusmiljöer blir rökfria och först ut är länets tre sjukhus. Projektledaren Ywonne Wiklund står vid en av de nya skyltarna. Foto: Lotta Norlander

Region Västerbottens inomhuslokaler har länge varit rökfria, i år utvidgas rökfriheten till att även gälla regionens utomhusmiljöer.

– Det här är ett sätt att skydda både patienter, personal och andra besökare mot passiv rökning och de negativa effekter rökning har på hälsan, säger projektledaren Ywonne Wiklund från regionens folkhälsoenhet.

Sjukhusen först ut

Införandet sker i etapper och i ett första steg blir länets tre sjukhusområden rökfria. Nya välkomnande skyltar med information om att området är rökfritt sätts upp på strategiska platser. ”Fimpa här”-skyltar med askkopp kommer att finnas på några platser i ytterkanterna av områdena.

Tobaksfria dagen

Den 31 maj på tobaksfria dagen  uppmärksammas de nya rökfria utomhusmiljöerna med aktiviteter på sjukhusen och Utemässan i Lycksele som äger rum samtidigt. Bakom tobaksfria dagen står världshälsoorganisationen WHO, det är en internationell kampanjdag som sätter fokus på kopplingen mellan tobak och lungsjukdomar.

Senare kommer rökfria utomhusmiljöer införas vid hälsocentraler och sjukstugor, folktandvårdskliniker, folkhögskolor och andra lokaler där regionen bedriver verksamhet.

Till en början görs undantag för de psykiatriska klinikerna.

– Vi för en dialog med ansvariga inom psykiatrin där vi tillsammans med ansvariga bedömt att inledningsvis göra ett undantag, då det kan behövas både utbildningsinsatser och en längre omställningstid. Vi månar givetvis om alla patienters bästa hälsa där rökfrihet är en viktig del, säger Ywonne Wiklund.

Fler regioner är på gång

Region Västerbotten är inte ensam om att införa rökfria utomhusmiljöer. Till exempel har Region Småland och Region Östergötland infört det och fler regioner är på gång.

– Att införa fler rökfria miljöer är enligt WHO ett av de viktigaste arbetssätten för att stödja rökare som vill sluta, att minska risken för återfall hos de som slutat och för barn och ungdomar att aldrig börja, säger Ywonne Wiklund.

Ny lag om tobak

I sommar sker också en skärpning av tobakslagen i Sverige. Lagen börjar gälla den 1 juli med fler rökfria utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, busshållplatser och lekparker. Lagen gäller även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

– Den nya tobakslagen är en god hjälp på väg mot målen som nationella projektet Tobacco Endgame har och som Region Västerbotten tillsammans med samtliga regioner står bakom, att Sverige ska vara rökfritt år 2025, säger Ywonne Wiklund.

Läs mer om Region Västerbottens tobaksförebyggande arbete

Tillbaka till nyhetslistan