Hälsomaterial för högstadiet – VIP

Forskning har visat att känslan av bristande egenkontroll är en orsak till ohälsa. Därför är ”empowerment” viktigt. "Väldigt Intressant Person" (VIP) är ett material för att stärka elevers självkänsla. Det är ett redskap för att arbeta med skolans värdegrund och att främja goda relationer. Syftet är att stimulera ungdomarna till att reflektera över sig själva, stödja dem under tonårstiden och ge dem redskap inför framtiden.

Materialet består av åtta böcker plus en lärarhandledning. De olika böckerna heter:

Jag
Du & jag
Jag & andra
Jag & världen
Jag & min trygghet
Min hälsa

  • Dagbok
  • Loggbok

Evidensbaserat material

Materialet är framtaget i samarbete med lärare och elever på grundskolan i Falun, Centrum för klinisk forskning Dalarna, Länsförsäkringar och Region Västerbotten. VIP kan användas på mentortid och för att knyta ihop elevens, lärarnas, elevrådens och skolhälsovårdens insatser för elevens hälsa. Lars Jerdén har skrivit en avhandling om materialet där användningen av materialet utvärderats.

Här kan du läsa avhandlingen Health-promoting health services: Personal health documents and empowerment