YAM i skolan

Youth Aware of Mental Health, YAM, är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder. 

YAM i skolan
YAM i Skolan

I Västerbottens län genomförs YAM - en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever. 

YAM främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. Eleverna får information om vad de kan göra för att må bättre och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar.

Målgruppen för programmet är skolelever i högstadiet och programmet genomförs vid tre tillfällen av instruktörer utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP. I Västerbottens läns finns det utbildade instruktörer inom Region Västerbotten samt i Storuman, Skellefteå och Umeå.

Instruktörsutbildning

Under hösten 2019 kommer det att genomföras en utbildning av YAM-instruktörer i Västerbotten. Detta erbjudande riktar sig till länets kommuner och främst till personal inom elevhälsan eller annan pedagogisk personal som arbetar med ungdomar i högstadiet.

Inbjudan instruktörsutbildning

Hjälpinstruktörsutbildning

Under våren 2019 kommer det att genomföras en hjälpinstruktörsutbildning för att kunna arbeta som medhjälpare till instruktör i klass. Detta erbjudande riktar sig till länets kommuner och främst till personal inom elevhälsa eller annan pedagogisk personal som arbetar med ungdomar i högstadiet. 

Inbjudan hjälpinstruktörsutbildning

Kontakt 

Vill du veta mer om hur ni skulle kunna arbeta med YAM på er skola eller har andra funderingar som handlar om YAM i Västerbotten är du välkommen att ta kontakt.

YAM inom Region Västerbotten Folkhälsoenheten
E-post
yam@regionvasterbotten.se