Nästan allt om sex i Sverige

YouTube-serien Nästan allt om sex i Sverige har tagits fram för att möta behovet av sexualundervisning hos unga nyanlända.

Bakgrund till serien

Serien och en handledning har tagits fram i samråd med målgruppen och personal inom elevhälsa, skolan och boende för ensamkommande barn och unga. Innehållet i serien bygger på intervjustudier med unga nyanlända om deras önskemål och behov kring sexuell hälsa och sexualupplysning. Projektet är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Sex filmer om sex

Med hjälp av de sex avsnitten och en handledning ska lärare, personal på boende för ensamkommande, elevhälsa, fritidsledare och andra som arbetar nära ungdomarna kunna hålla i sexualupplysningspass. De 20-25 minuter långa avsnitten innehåller all fakta och handledningen kan användas för att ha en fortsatt diskussion kring frågorna som lyfts i avsnitten. Avsnitten finns fritt tillgängliga på YouTube-kanalen och tanken är att ungdomar också ska kunna ta del av dem själva.

 

Helena Gard Hälsoutvecklare, sjuksköterska
E-post
helena.gard@regionvasterbotten.se
Mobil
070-379 70 25