Att lämna anbud

Här finns information om hur du lämnar anbud i en aktuell upphandling.

Läs igenom förfrågningsunderlaget noggrant och lämna alla uppgifter som efterfrågas i ditt anbud.

Tänk också på att det kan ta en stund att ladda upp och lämna anbud i e-Avrop. Var därför ute i god tid före sista anbudsdag. Kontakta vid behov e-Avrop för hjälp med kontoregistrering, anbudsinlämning och systemsupport.