Privathyra

Privathyra av hjälpmedel är till för de som är på besök någonstans i Västerbotten en kortare period och som är i behov av hjälpmedel under sin vistelse. Tjänsten är därmed inte att betrakta som hälso- och sjukvårdande behandling, och är inte tänkt för boende i Västerbotten som behöver hjälpmedel efter en sjukvårdsinsats.

Att hyra hjälpmedel

Du kan hyra vissa hjälpmedel från Hjälpmedel Västerbotten. Anmäl behovet av hyra till oss minst en vecka i förväg. Vi hyr ut produkter som finns i vårt grundsortiment och som finns tillgängliga på vårt huvudlager.

Följande hjälpmedel kan hyras: manuell rullstol, transportrullstol, sittdyna till rullstol (uthyrs inte, du köper dynan), rollator, ramp 288 cm lång, sängryggstöd och mobil personlyft (för dig som har en personlig lyftsele sedan tidigare). Vi har inga alternativa artiklar för uthyrning, endast ovanstående. Hyrestiden är begränsad till en månad.

Val av hjälpmedel

Du står själv för valet av hjälpmedel och ansvarar för din förmåga att använda hjälpmedlet på rätt sätt. Hjälpmedelsverksamhetens personal ger endast generella råd. För medicinska råd kring användning och produktval hänvisas hyrestagaren till förskrivare inom kommun eller region.

Skötselråd samt en kortare manual med urklipp ur leverantörernas fullständiga bruksanvisningar medföljer alltid hjälpmedlen. För leverantörernas fullständiga bruksanvisningar, se respektive medskickad manual för länkar.

Hyrda hjälpmedel ska hämtas och återlämnas på Hjälpmedel Västerbotten, Mariehemsvägen 14 i Umeå, eller vid Skellefteå lasarett, Lasarettsvägen 29. Vi har tyvärr inte möjlighet att skicka, köra ut eller hämta hjälpmedlet.

Prislista inkl. moms

Du betalar alltid en grundavgift på 350:- för att låna ett hjälpmedel.

Hyra rollator                 80:- 1-10 dagar;   200:- 11-30 dagar

Hyra rullstol                170:- 1-10 dagar;   470:- 11-30 dagar

Hyra mobillyft             140:- 1-10 dagar;   380:- 11-30 dagar

Hyra sängryggstöd       110:- 1-10 dagar;   290:- 11-30 dagar

Ramper                      120:-/par 1-10 dagar; 220:-/par 11-30 dagar

Sittdyna till rullstol      500:- i engångskostnad. Du köper dynan.

Faktura kommer månadsvis. Vid hyra över månadsslut fördelas den på två fakturor.

Återlämning av hyrt hjälpmedel

Ett hyrt hjälpmedel ska du återlämna till Hjälpmedel Västerbotten när hyrestiden har gått ut. Det ska vara väl rengjort och i gott skick.Om du lämnar tillbaka ett hjälpmedel som är skadat eller inte rengjort, kan du behöva betala kostnaden för att vi ska laga eller rengöra det. Om ett hjälpmedel har försvunnit, kan du behöva betala för ett motsvarande nytt hjälpmedel.

Vart vänder jag mig för att få ett hjälpmedel förskrivet?

För att få ett hjälpmedel förskrivet utifrån medicinska skäl behöver du träffa en förskrivare. Hon eller han utreder och bedömer ditt behov av hjälpmedel. Tillsammans kommer ni fram till i vilka situationer ett hjälpmedel kan underlätta och vilket hjälpmedel du behöver.

Förskrivare hittar du ofta vid olika kliniker, på hälsocentraler eller i kommunen där du bor. Ofta är det en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver hjälpmedel, men det kan även vara någon annan yrkeskategori.

Vad kostar det?

Ett förskrivet hjälpmedel är vanligtvis ett kostnadsfritt lån. För vissa produkter betalar du en avgift. Förskrivaren kan upplysa dig om vad som gäller.

En del enklare hjälpmedel kan du själv köpa i olika hjälpmedels- eller webbutiker.

Läs mer om hjälpmedel hos 1177

Se ett avtal för privathyra här 

Information om privathyrda hjälpmedel

Information om rollatorer

Information om rullstolar

Information om mobillyftar

Information om sängryggstöd

Information om ramper