D-dimer Biosynex

Biosynex D-dimer (Dima DDI) är ett kvalitativt immunokromatografiskt test för att bestämma D-dimer i helblod eller plasma. Testet kan användas som ett uteslutningstest, tillsammans med en klinisk score som stöd, vid diagnostiseringen då man misstänker djup ventrombos, lungemboli eller DIC (disseminerad intravaskulär koagulation).

Mätintervall

Testet kan identifiera koncentrationer av D-dimer i patientprover.

Nivåer >0,20 mg/L anses positiva.
Nivåer <0,20 mg/L anses negativa.

Förpackningsstorlek

10 test/förpackning

Internkontroll

Saknas för tillfället, analysera dubbelt med venprov till klinisk kemi vid öppnande av ny förpackning.

Externkontroll

Equalis: D-dimer (415), 4 ggr/år

Artikelnummer

http://linda.vll.se/service-och-stod/inkop-och-upphandling/produktinformation/produktkatalog Välj Patientnära labdiagnostik eller kontakta laboratorieinstruktörer.

Arbetsdokument