Ej upphandlade metoder

PK(INR)-Coagu-Chek XS Pro

Patienter som behandlas med blodförtunnande mediciner (Waran) kräver regelbundna kontroller. Metoden är avsedd för monitorering av oral antikoagulantiaterapi (Waran) och vid bedömning av lever- och tarmfunktion.

för att undvika missförstånd och för att utjämna en del av skillnaderna mellan olika reagens och olika instrument har man etablerat en internationell enhet kallad INR (International Normalized Ratio), som är kvoten mellan koagulationstiden för patientprovet och normal koagulationstid.

PK på instrumentet CoaguChek XS Pro är en Quik-metod. Alla patienter ska dubbelköras mot laboratorieinstrument vid Klinisk kemi innan man börjar använda instrumentet, samt kontrolleras 2 ggr/år.

5% av befolkningen kan ha antikroppar som kan ge falskt höga INR-värden och på dessa patienter passar inte den här analysmetoden.

Mätintervall

INR 0,8-8,0

Arbetsdokument

Metodbeskrivning pdf

 

Glukos - ACCU-CHEK Inform II (Endast för barnkliniken)

ACCU-CHEK Inform II-systemet är avsett för in vitro-diagnostisk användning vid kvantitativ bestämning av glukos i venösa, kapillära, arteriella och neonatala helblodsprov.

Instrumentet registrerar automatiskt alla relevanta data, vilket inkluderar:

  • Tid och datum för tester
  • ID för användare, patient och prov
  • Information om kontrollösningar, testremsor och linjäritet
  • Testresultat och kommentarer

Mätområde

0,6-33,3 mmol/L

Förpackningsstorlek

50 test/förpackning

Internkontroll

Accu-Chek Performa nivå 1 och 2, 1 x 2,5 mL

Arbetsdokument

Metodbeskrivning pdf