U-Albumin/U-Kreatinin, kvot - DCA Vantage

DCA Vantage™ är ett instrument för bestämning av HbA1c och Mikroalbumin. Man får även automatisk beräkning av U-Albumin/U-Kreatinin kvot.

DCA Vantage™ bygger på en immunoturbidimetrisk teknik för mätning av U-Albumin. U-Kreatinin är en standard kolorimetrisk metod (modifierad Benedict-Behre reaktion).

Resultat visas som graf på skärmen och kan följas under en längre tidsperiod. Pekskärmen gör arbetet lätt och smidigt. Det finns inbyggd skrivare i instrumentet. Med streckkodsläsare tillkopplad kan man läsa patient-ID.

Mätområde: Albumin-koncentrationen: 5-300 mg/L, Kreatininkoncentrationen: 1,3-44,2 mmol/L, U-Albumin/Kreatininkvot: 0,11-226 mg/mmol.
Resultat: Kvantitativt inom rangen. Om albumin- och/eller kreatininvärdet är under eller över rangen, kommer index också att presenteras under/över rangen (< eller >). I vissa fall kan inte index beräknas och resultatet kommer då att visas som ( ---).
Förpackningsstorlek: 10 tester/förpackning
Internkontroller: 2 x 2 flaskor (2 nivåer)

Arbetsdokument