U-Testremsa/Combur-test Urisys 1100

Testremsor för bestämning av glukos, leukocyter, nitrit, protein och hemoglobin/erytrocyter används för rutinmässig screening av urin, vid diagnostik av inflammation eller infektion i njurar och urinvägar, som behandlingskontroll vid t ex diabetes och hypertoni samt vid misstanke om hematuri.


Förpackningsstorlek: 100 test/burk
Internkontroll: MAS® UA Control 1: 3 x 15 mL, MAS® UA Control 2: 3 x 15 mL.

Arbetsdokument