Medel vid blödningsrubbning

Rikliga men regelbundna menstruationer behandlas med tranexamsyra i hög dos, och som finns receptfritt i mindre förpackning. Viss blödningsreduktion kan också fås av NSAID-preparat. Hormonspiral är en utmärkt be­handling av menorragi men kan fungera sämre vid samtidigt myom. Kombinerade p-piller med gestagen profil ger också en reduktion av blödningsmängden. Qlaira®, reducerar effektivt blödningsmängden och omfattas av läkemedelsförmånen vid förskrivning mot menorragier.

Vid oregelbundna menstruationer som beror på anovulation kan cyklisk gestagenbehandling användas för att reglera blödningsmönstret. Behand­lingen ges i 10 dagar per månad. Vid otillräcklig effekt kan kombinerade p-piller användas.

Riklig menstruation

tranexamsyra

tabl

t.ex. Tranexamsyra*°

 

Cyklo-F°

levonorgestrel

spiral

Mirena

Funktionell blödningsrubbning/ mensförskjutning

medroxyprogesteron

tabl

Provera

noretisteron

tabl

Primolut-Nor

* utbytbart ° receptfritt