Medel vid dysmenorré

Vid primär dysmenorré erhålls oftast god smärtlindring av NSAID-preparat eventuellt i kombination med paracetamol. God effekt kan också nås med gestagena p-piller, fr.a. med desogestrel. Vid svårare dysmenorré kan kombinerade p-piller, t.ex. Dienorette, eller hormonspiral, fr.a. Mirena provas.

ibuprofen

t.ex. Brufen*

naproxen

t.ex. Pronaxen*

* utbytbart