Vaccination mot livmoderhalscancer

Allmän vaccination mot HPV-virus med Gardasil® erbjuds i Sverige flickor/kvinnor 9–26 år. Högkostnadsskyddet gäller för kvinnor 13–26 år för Gardasil®. Vaccinationsserien består av tre doser.

Patienten skall muntligen informeras att vaccinationen INTE innebär att hon kan avstå från deltagande i gynekologisk cellprovskontroll p.g.a. att vacci­net inte ger ett heltäckande skydd mot cervixcancer.

Skolhälsovården erbjuder flickor födda 1999 och senare HPV-vaccination i årskurs 5 och 6. Övrig HPV-vaccination sker i första hand inom primärvården. Vid 18–26 års ålder kan vaccination utföras på infektionskliniken NUS.