Vaccination mot livmoderhalscancer

Allmän vaccination mot HPV-virus erbjuds i Sverige för flickor/kvinnor 9–26 år.

Skolhälsovården erbjuder HPV-vaccination i årskurs 5-6 med Gardasil 9 i tvådosregim.

Högkostnadsskyddet gäller för Gardasil® till kvinnor i åldern 13–26 år. HPV-vaccinering ges i tre doser från 14 års ålder. Patienten skall muntligen informeras att vaccinationen INTE innebär att hon kan avstå från deltagande i gynekologisk cellprovskontroll p.g.a. att vacci­net inte ger ett heltäckande skydd mot cervixcancer.

HPV-vaccination för pojkar ingår i regeringens förslag till budget för 2020.