Akne

(Vårdpraxis/intranät: Akne)

Komedoakne

adapalen

kräm

Differin

Mild papulopustulös akne

adapalen & bensoylperoxid

gel

Epiduo

bensoylperoxid

gel

Basiron AC Wash
(ej förmån)

adapalen

kräm

Differin

azelainsyra

kräm

Skinoren

Medelsvår papulopustulös akne

adapalen & bensoylperoxid

gel

Epiduo

I andra hand

klindamycin & tretionin

gel

Acnatac
(begränsad förmån)

klindamycin & bensoylperoxid

gel

Duac
(ej förmån)

Svår papulopustulös akne

lymecyklin

kapslar

Tetralysal*

+ topikal behandling utan antibiotika.

Behandla med lymecyklin endast under en begränsad tid. Högst tre månader, därefter remiss till specialist för eventuell behandling med isotretinoin.

Behandlingsprinciper vid akne

Behandlingen riktar sig mot en eller flera av de faktorer som har betydelse för utvecklingen av akne:

  • den ökade produktionen av talg, tillsammans med:
  • förträngning av talgkörtlarnas öppning (keratinisering), ger upphov till pormaskar (komedoner)
  • själva aknebakterien (cutibacterium acnes) bryter ner talget till inflammationsinducerande fria fettsyror
  • som leder till inflammation i huden, som kan utveckla sig till papler (knottror), pustler (varblåsor), noduli och abscesser.

Behandlingens effekt kan ses först efter 6–8 veckor och i regel tar det ett par veckor innan man ser en förbättring.

Bensoylperoxidgel är det enda ej receptbelagda medlet (finns både 5% och 10%) och är förstahandsmedel vid lindrig akne. Bensoylperoxid har antibakteriell effekt och hämmar därmed inflammationen i talgkörteln. Det har även avfjällande och pormaskupplösande (komedolytisk) effekt. Tydlig effekt ses efter flera veckors regelbunden användning. Biverkningar är värmekänsla, rodnad, fjällning och sveda.

Adapalen antas minska antalet pormaskar genom att normalisera utveckling av celler som ingår i uppbyggnad av pormaskarna. Genom en antiinflam­matorisk effekt minskas även papler och pustler. I början av behandlingen kan aknen förvärras. Detta är ett tecken på att läkemedlet har börjat verka. Efter ca 3 veckors behandling brukar man märka en tydlig förbätt­ring. En vanlig biverkan är hudirritation, som dock är övergående.

Azelainsyra har en antibakteriell effekt och en direkt påverkan på follikulär hyperkeratos. Under behandling hämmas tillväxten av Cutibacterium acnes och mikrokocker, dessutom reduceras mängden av fria fettsyror i epidermis, vilket motverkar bildning av komedoner. Vid behandling med azelainsyra ser man effekt efter ca 4 veckor. Lokal hudirritation (sveda, klåda, fjällning och rodnad) kan uppträda, vanligen i början av behand­lingen. Dessa besvär är i regel milda och avtar under behandlingens gång.

Klindamycin hämmar Cutibacterium acnes i komedonerna och där­med minskar bildningen av fria fettsyror i talg och hämmar kemotaxin. Där­med lindras inflammationstillståndet. Vanliga biverkningar är irritation och klåda. Behandlingstiden bör ej överskrida 3 månader.

Duac, innehåller en kombination av klindamycin och bensoylperoxid, för behandling under maximalt 12 veckor. Indikationen är lätt till måttligt svår akne, speciellt vid inflammerade utslag. Ej förmån.

Epiduo innehåller en kombination av adapalen och bensoylperoxid. Indikationen är behandling av acne vulgaris när komedoner, papler och pustler förekommer. Tidiga tecken på klinisk förbättring syns vanligen efter 1–4 veckors behandling.

Kvinnor kan ha gynnsam effekt av samtidig behandling med östrogen-dominerade p-piller (se avsnitt Gynekologi). Kombineras med lokalbehandling enligt ovan.

* utbytbart