Aktinisk keratos

 

Vårdpraxis/intranät: Aktinisk keratos

Aktinisk keratos är en ytlig kronisk solskada i huden som är mycket vanligt förekommande hos ljushyade personer >50 år. Aktinisk keratos anses definitionsmässigt vara ett tidigt förstadium till skivepitelcancer, men risken för en enskild förändring att progrediera till invasiv tumör är tämligen liten. Risken är dock högre hos patienter med uttalat solskadad hud och/eller immunosuppression. Tunna aktiniska keratoser kan gå i spontan regress inom ett år utan aktiv behandling, om man vidtar solskyddsåtgärder. Eventuell behandling syftar till att minska symtom och att i någon mån minska risken för utveckling av skivepitelcancer i lesionen.

Ge råd om solvanor, dvs uppmana till att skydda huden med kläder och solglasögon. Komplettera med solskyddsmedel (SPF 30–50) samt undvikande av solen under de mest ljusintensiva timmarna mitt på dagen.

https://www.1177.se/Vasterbotten/liv--halsa/sunda-vanor/sa-skyddar-du-dig-mot-solen/

I första hand

imikvimod 5%

kräm

Aldara*

fluorouracil 4%

kräm

Tolak

 

fluorouracil+salicylsyra

kutan lösning

Actikerall

Vid hyperkeratotiska lesioner

 

* utbytbart