Antimykotika - Medel vid svampinfektioner

1. Jästsvamp

Pityriasis versicolor

selensulfid

schampo

Selsun
(utanför förmån)

ketokonazol

schampo

Fungoral
(utanför förmån)

Candidainfektion

Använd kombinationspreparat med kortikosteroid om tydligt inflammatoriskt inslag med klåda.

mikonazol

kräm

Daktar

mikonazol + hydrokortison

kräm

Cortimyk*

I andra hand:

ekonazol + triamcinolonacetonid

kräm

Pevisone

Oral candidainfektion – se avsnitt Infektioner.

Vulvovaginal candidainfektion - se avsnitt Gynekologi, bakteriell vaginos och vulvovaginal candida.

2. Dermatofyter (trådsvamp)

terbinafin

gel, kutan lösning

Lamisil
(ej förmån)

terbinafin

tabl, kräm

Terbinafin*

Terbinafin tabletter ska endast användas vid klar indikation (d.v.s. odlings­veri­fierad växt av trådsvamp) p.g.a. risk för biverkningar.

Tånagelförändringar: Ge endast specifik antifungal behandling om pati­enten har påtagliga besvär från nagelförändringarna. Observera att utläkning i bästa fall uppnås i ca 50 % av fallen och förekomsten av recidiv är relativt hög.

* utbytbart